Optimisme heerst onder ondernemers en consumenten

CBS Webmagazine

Bedrijfsleven en consument zijn positief over de economie. Dit blijkt uit de stemmingspeilingen van het CBS en de Europese Commissie. Medio 2003 bereikte het vertrouwen van consumenten en van ondernemers in de industrie, de bouw en de zakelijke dienstverlening een dieptepunt. Sindsdien is dit sterk verbeterd. Het huidige optimisme past in het beeld van hoogconjunctuur.

Vertrouwen consument in de lift
Het consumentenvertrouwen neemt gestaag toe. De optimisten hebben inmiddels weer ruim de overhand op de pessimisten. In juni 2007 werd zelfs de hoogste stand van het consumentenvertrouwen in zes-en-een-half jaar bereikt.

Medio 2003 lag het vertrouwen op een dieptepunt. Toen waren de pessimisten veruit in de meerderheid. Vooral de stemming over het economisch klimaat is sindsdien sterk verbeterd. De koopbereidheid nam ook toe, maar aanzienlijk minder.

Producenten industrie zeer positief
Al meer dan een jaar is de stemming onder de industrieel ondernemers bijzonder goed. In 2003 verkeerde het producentenvertrouwen nog in een crisis. Daarna is het vertrouwen gestaag verbeterd. In juli en oktober 2006 werden recordwaarden bereikt. Ook in de periode daarna is de stemmingsindicator erg positief gebleven.

Ook groot optimisme bij zakelijke dienstverleners
De stemming onder ondernemers in de zakelijke dienstverlening is sinds de zomer van 2003 sterk opgebloeid. Het oordeel over de orderontvangsten is gestaag verbeterd en bereikte in het tweede kwartaal van 2007 een absoluut record. Ook het oordeel over het economische klimaat is sterk verbeterd.

Naast deze goede oordelen zijn ondernemers ook steeds optimistischer in hun verwachtingen over de orderontvangsten, omzetten en personeelssterkte.

Sterke stijging vertrouwen in bouw
Ook de stemming onder de bouwers is opperbest. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen van de Nederlandse bouwsector sinds medio 2003 sterk gestegen is. In juni lag het vertrouwen van de ondernemers in de bouw weer bijna op de piek van eind 2000.


Deel deze pagina: