Overheid sluit ZZP’ers uit door CAO

ZZP Nederland - Johan Marrink

Minister sluit ZZP chauffeurs uit via CAO

Onlangs heeft Minster Kamps van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) in het gesloten busvervoer Algemeen Verbindend  Verklaard. Opvallend detail is het feit dat in de CAO een verbod is ingesteld voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). De minister heeft vooraf meerdere schriftelijke protesten ontvangen tegen het algemeen verbindend verklaren, maar daar is het ministerie blijkbaar niets aan gelegen: de protesten werden niet eens beantwoord en zijn simpelweg de prullenmand ingegaan.

Zelfstandige touringcarchauffeurs uitgesloten

De CAO, die is ingediend door vakbonden en werkgevers, sluit ZZP Touringcarchauffeurs geheel en expliciet uit. “Het is werkgevers niet toegestaan om chauffeurs in te huren die niet in loondienst zijn”. Als  werkgevers zo nodig flexibele inzetbare mensen willen inhuren dan mag dat uitsluitend via een uitzendbureau. Ook chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer worden door dit soort maatregelen getroffen. Daar staat zelfs in de wet dat het verboden is om zelfstandigen in te huren. Zelfs in de gezondheidszorg is het bijzonder lastig voor ZZP’ers om legaal aan de slag te kunnen zonder gebruik te hoeven maken van (te) dure tussenpersonen.

Vakbonden niet representatief voor iedereen

Volgens Stichting ZZP Nederland zijn deze uitsluitingen niet meer van deze tijd. Met 800.000 ZZP’ers kan het niet zo zijn dat groepen zelfstandigen uitgesloten worden door vakbonden die slechts een kleine 25% van alle werkenden in Nederland vertegenwoordigen. Dat vervolgens ook nog de overheid hier aan meewerkt geeft te denken. De klassieke bestuurders in Nederland zijn nog steeds niet gewend aan het feit dat veel mensen graag willen werken voor eigen rekening en risico zonder de wil opgelegd te krijgen van overheid en vakbonden. Het zou de minister sieren om toe te geven dat bij CAO onderhandelingen de mening van de vakbonden niet representatief is aan de gehele beroepsbevolking.

Ook in de politiek is weinig kennis over ZZP

Met de verkiezingen in aantocht proberen politieke partijen zieltjes te winnen bij de ZZP’ers, want met 800.000 kiezers vormen ze een aardige doelgroep. Maar in de partijprogramma’s zien we dat helaas niet terug. De PvdA en de SP gaan zelfs zover dat men de ZZP’ers weer terug wil in loondienst door het verplicht stellen van een CAO voor ZZP’ers en verplichte verzekeringen. De overige partijen spreken vage taal door aan te geven “iets” voor de ZZP’ers te willen doen.
Link: | partijprogramma's |

ZZP'ers vragen niet om voorkeursbehandeling
ZZP’ers willen niet betutteld worden door de overheid en vakbonden. ZZP’ers vragen niet om subsidie, vragen niet om in de  watten gelegd te worden. ZZP’ers vragen alleen om een rechtvaardige behandeling zonder maatregelen die uitsluitend bedoeld zijn om werknemers te beschermen.

Deel deze pagina: