Pensioenfonds Bouw wil zelfstandigen misleiden met “automatische deelname”

Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland en PZO vinden dit afkeurenswaardig en onrechtmatig

In het FD van vandaag (12-11-2018) erkent het bestuur van het bouwpensioenfonds, dat een pensioenplicht voor zelfstandigen niet haalbaar is. Omdat men niets ziet in vrijwillige aansluiting, gaat men nu voor “automatische deelname” van zelfstandigen bij BPF Bouw. Men wil alle zelfstandigen in de bouw, die zijn ingeschreven bij de KvK “automatisch” omtoveren tot pensioendeelnemer. Zij ontvangen dan  ongevraagd en ongewild een premienota van BPF Bouw. Wie geen actie onderneemt om te weigeren, is daarmee “automatisch” deelnemer en premieplichtig.

Onrechtmatig

De zelfstandigenorganisaties beschouwen deze handelwijze als misleidend en dergelijke premie-nota’s als fake. “Dat is een onrechtmatige daad, die niet past bij een pensioenfonds, waar integriteit en vertrouwen de boventoon moeten voeren”, zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland. BPF Bouw kent de laatste jaren een behoorlijke leegloop van deelnemers. Het aantal deelnemers daalde in tien jaar met meer dan 100.000. Dat is slecht voor de prestaties van het fonds. Om het tij te keren, wil men nu dat zelfstandigen in de bouw (veelal klusbedrijven en zelfstandige aannemers zonder personeel) ook premie gaan betalen aan het pensioenfonds.

Blijkbaar beschouwt men zelfstandige ondernemers ook als een soort van werknemer, die dan “automatisch” premieplichtig wordt. Terecht zegt BPF Bouw directeur Van As, dat het aantal jongere premiebetalende deelnemers afneemt, waardoor het fonds in de toekomst minder kans op een goed rendement heeft. Dat is slecht voor de overgebleven deelnemers, maar ook voor de gepensioneerden. “Het is echter volstrekt onterecht om de zelfstandigen hiervan de schuld te geven en hen vervolgens premieplichtig te maken”, zegt Margreet Drijvers, directeur PZO.

Praat met en niet over zzp'ers

De leegloop van deelnemers aan het bouwpensioenfonds is mede te wijten aan het gedrag van de bouwwerkgevers in de afgelopen jaren. Tijdens de crisis werden ervaren werklieden massaal ontslagen en werden jongeren niet meer aangenomen. Velen kozen bewust en met succes hun eigen weg als zelfstandige ondernemers. “ Zelfstandigen regelen hun eigen zaken op eigen wijze. Zij voelen zich niet thuis in een verplicht werknemerspensioen en willen daar ook niet op misleidende wijze worden ingetrokken “, zegt Maarten Post.

Het bestuur van het bouwpensioenfonds hoopt op draagvlak voor deelname onder zelfstandigen. Als het gaat om vrijwillige deelname in plaats van “automatische” deelname, lijkt het verstandig om het gesprek aan te gaan met de zelfstandigenorganisaties. Stichting ZZP Nederland en PZO hebben in het verleden meermaals getracht om vrijwillige aansluiting van zelfstandigen te bewerkstelligen, maar pensioenfondsbesturen hebben tot nu toe de boot afgehouden.

Deel deze pagina: