Personeelsverzuim grootste risico voor ondernemers

Delta Lloyd

Voor veel ondernemers zijn personeelsverloop en ziekteverzuim grote bedrijfsrisico's. Meer dan één op de tien ondernemers op www.boomingbusiness.com antwoordde dit op de vraag wat zij als grootste risico's voor hun bedrijf zien. Booming Business helpt ondernemers bij het berekenen van de waarde van hun bedrijf. Inmiddels hebben hier 25.000 ondernemers gebruik van gemaakt.

Verzuim
Op 1 januari van dit jaar is de Arbowet gewijzigd. Erica Blom, directeur Marketing & Verkoop bij Delta Lloyd: "Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. De overheid stelt 'doelvoorschriften' vast. Dit is de minimale bescherming die bedrijven aan werknemers moeten bieden. Het is aan werknemers en werkgevers hoe zij hier invulling aan geven." De resultaten van Booming Business laten zien dat ondernemers erg bezorgd zijn over ziekteverzuim en het veilig stellen van de continuïteit van hun bedrijf.

Personeelsverloop
De werkgelegenheid neemt dit jaar en volgend jaar toe. Blom: "In toenemende mate wordt het aantrekken van gekwalificeerd personeel voor ondernemers een probleem. Door de aantrekkende economie voelen werknemers zich veiliger om over te stappen naar een andere werkgever."

Bedrijfsrisico's
Niet alleen personeelsverloop en ziekteverzuim worden gezien als grote bedrijfsrisico's. Ook scoren het aansprakelijkheidrisico en het teruglopen van inkomsten erg hoog. Nieuwe of veranderende wetgeving wordt door de ondernemers op www.boomingbusiness.com ook als een bedrijfsrisico gezien. Minder zorgen zijn er over brand en pensioen. Beide staan onderaan de risicoranglijst.

Booming Business
Om ondernemers een goede indicatie te geven over de waarde van hun onderneming, lanceerde Booming Business vorig jaar een kostenloze online waardescan, mede ontwikkeld door Ernst & Young. Booming Business is een initiatief van Delta Lloyd Verzekeringen, MKB-Nederland en het mediabedrijf Advance.Deel deze pagina: