Plan ZZP Nederland voor lastenverlichting lijkt haalbaar

Stichting ZZP Nederland

Afschaffen VAR voor ZZP’ers maakt goede kans

Stichting ZZP Nederland heeft verregaande voorstellen gedaan met betrekking tot regelgeving voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Deze voorstellen houden onder meer in dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) kan worden afgeschaft, het urencriterium van de Belastingdienst kan vervallen en de zelfstandigenaftrek die hieraan gekoppeld is kan worden verdisconteerd in de MKB winstvrijstelling.

Het doorvoeren van deze maatregelen betekent een enorme lastenverlichting voor overheid, zelfstandigen en opdrachtgevers van zelfstandigen. Daarnaast is een bijsluiter in ontwikkeling om startende ondernemers te wijzen op het risico dat men loopt als zelfstandig ondernemer.

Het plan van ZZP Nederland is in brede kring besproken met enkele ministeries, Belastingdienst en enkele ZZP organisaties die uiterst positief reageerden op het plan. Het plan past uitstekend binnen de voorgenomen regelvermindering van “Politiek Den Haag” die nu aan zet is. De Tweede Kamerfractie van de VVD schaart zich achter het plan en Kamerlid Erik Ziengs heeft aangekondigd vragen te stellen aan Minister Verhage op 10 februari

Financiële bijsluiter
Stichting ZZP Nederland is van mening dat startende ondernemers dienen te worden gewezen op de gevaren van ondernemen. Daartoe wordt een bijsluiter ontwikkeld waarin men voor de inschrijving een heldere en begrijpelijke uitleg krijgt over de risico’s die ondernemen met zich meebrengt en de bijsluiter ondertekent. In deze bijsluiter zal de startende ondernemer duidelijk gemaakt worden dat ondernemen voor eigen rekening en risico is, welke financiële gevaren bestaan, verantwoordelijkheden er zijn en wat de gevolgen van ongevallen en ziekte zijn.

Afschaffen VAR werkt kostenbesparend
Zoals bekend zorgt de VAR Verklaring bij alle partijen tot onduidelijkheid en overlast. De Belastingdienst heeft grote moeite met het beoordelen en verstrekken van de 400.000 verklaringen die jaarlijks worden aangevraagd. Daarnaast is er vrijwel geen capaciteit beschikbaar om een controle uit te oefenen op de correctheid van de VAR. De voorgestelde maatregelen dragen bij tot de gewenste besparingen bij de Belastingdienst.

Daarnaast leeft er ook bij opdrachtgevers een intense angst om ZZP’ers in te huren omdat men de VAR afgifte niet begrijpt waardoor zelfstandigen moeilijker aan opdrachten kunnen komen zonder de bemiddeling van (te) dure detacheringbureaus. In de zorgsector waar een schrijnend tekort is aan vakmensen is de afgifte van een VAR helemaal problematisch.

Eenvoudige oplossing ZZP Nederland
Als iemand zelfstandig wil worden dient hij of zij zich persoonlijk in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Vanaf dat moment is men ondernemer geworden en zelf verantwoordelijk voor afdracht van BTW en inkomstenbelasting en verliest men ieder recht op een uitkering. Zo simpel zou ondernemen moeten zijn zolang men vrijwillig kiest voor het ondernemen voor eigen rekening en risico. Daarbij dienen opdrachten worden vastgelegd met een opdrachtovereenkomst waaruit blijkt dat er sprake is van een zelfstandige opdracht en geen loondienstverband.

Deel deze pagina: