Polen met papieren VOF geen zelfstandigen

www.zibb.nl

De rechtbank in Haarlem heeft bepaald dat een ´papieren v.o.f.´ niet inhoudt dat de vennoten ervan zelfstandig zijn. De uitspraak komt naar aanleiding van onderzoek van een inspecteur van de Belastingsdienst. Deze stuitte op een BV die samen met drie personen met de Poolse nationaliteit een vennootschap onder firma (v.o.f.) had opgericht. De omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap luidde volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: onderaannemer in grond-, timmer- en opruimingswerk.

Naheffingsaanslag
De inspecteur van de belastingdienst was van mening dat de Polen geen zelfstandige ondernemers, maar werknemers van de BV waren. Deze had loonheffing moeten inhouden en afdragen, maar had dit niet gedaan. De BV ontving een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen. Het bedrijf stapte naar de rechter.

De rechter in Haarlem was het met de inspecteur eens. Volgens de magistraat ging het in dit geval om een 'papieren v.o.f.' tussen de Nederlandse BV en de Polen. Er was geen sprake van zelfstandig ondernemerschap van de Polen. Dit werd afgeleid uit het feit dat alleen de BV derden kon binden, dat de Polen zichzelf niet als vennoot maar als werknemer zagen, dat zij geen debiteurenrisico liepen en dat zij als beloning niet meer dan een uurloon kregen van de BV.

Naheffingsaanslag
Volgens de rechter zette de BV de Polen in bij opdrachtgevers om onder hun toezicht of leiding werkzaamheden te verrichten. Er was sprake van uitzendovereenkomsten tussen de BV en de Polen en dus van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen. De BV had loonheffing moeten inhouden en afdragen. De onderneming moest de naheffingsaanslag betalen.

Deel deze pagina: