Politiek verdeeld over arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Stichting ZZP Nederland

Opiniestuk ZZP Nederland

Tijdens een discussie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringsplicht voor ZZP’ers in het programma Nieuwsuur kwamen Mei Li Vos (PvdA) en Steven van Weijenberg (D’66) niet verder dan welles-nietes en het kabinet hult zich op dit punt nog steeds in stilzwijgen. Hoe denkt Stichting ZZP Nederland en haar achterban hierover?

Meten is weten
Uit onderzoek onder de aangeslotenen van Stichting ZZP Nederland is gebleken, dat 45 % van de ondervraagde ZZP’ers niet financieel afhankelijk is van het inkomen als ZZP’er. Voor deze groep is het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid minder groot en de noodzaak tot verzekeren minder aanwezig. Maar dat verklaart niet, waarom slechts 35% van de ZZP’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, terwijl men toch aanzienlijke risico’s loopt. Uit het onderzoek blijkt dat 85 % van de ZZP’ers de premie te hoog vindt. Daarnaast wordt 10 % door de verzekeraars niet geaccepteerd wegens leeftijd en beroep, maar ook wegens medische problemen in het verleden.

De eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan de dekking van individuele polissen voor ZZP’ers zijn zwaarder dan de dekking van de WIA voor werknemers, dit zorgt voor een hogere premie. Geen wonder, dat 74 % van de ZZP’ers met een winst tot E 35.000 (vaak ook de “zware beroepen”) niet verzekerd is.

Goed ondernemerschap
Als ondernemer werk je voor eigen rekening en risico, daarbij hoort ook het risico op inkomensderving wegens arbeidsongeschiktheid. Als je dat risico op een andere manier hebt weten af te dekken, wil je niet worden opgezadeld met een dure verzekeringsplicht van de overheid. Meer dan 90 % van de ondervraagden geeft echter aan, dat de bestaande situatie met te dure individuele polissen, uitsluitingen, non-acceptatie en een te hoge dekking, beter kan. Meer dan de helft (58 %) ziet een (verplichte) basisverzekering voor alle werkenden met een betaalbare premie en een beperkte dekking als een mogelijke optie.

Een betaalbare collectieve verzekering zonder uitsluitingen
Stichting ZZP Nederland is tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, omdat dit in strijd is met het principe van het ondernemerschap. Wel heeft de Stichting in de afgelopen periode de mogelijkheden voor verbetering van de afdekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico voor ZZP’ers diepgaand onderzocht. Daarbij is de conclusie, dat risicodeling in een collectiviteit voor alle werkenden de enige manier is om een dergelijke verzekering met volledige acceptatie en zonder uitsluitingen betaalbaar te maken. Mocht er tegen de wens van Stichting ZZP Nederland in toch een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan komen, dan pleiten wij voor een basisverzekering voor alle werkenden, zodat ZZP’ers zich indien nodig aanvullend kunnen bijverzekeren.

Stichting ZZP Nederland maakt zich sterk om geen verplichtingen in het leven te roepen voor ondernemers. Mocht dit om welke reden dan ook onhaalbaar zijn, dan zullen wij ons inzetten voor een voor ondernemers zo goed mogelijk compromis.
 

Maarten Post
Voorzitter Stichting ZZP Nederland

 

Deel deze pagina: