Politieke partijen willen ZZP schijnzelfstandigen aanpakken

Stichting ZZP Nederland

Politieke partijen willen schijnzelfstandigen en hun opdrachtgevers aanpakken

Bestaat de ZZP’er nu wel of niet en wat gaan we doen met schijnzelfstandigen? Dat waren enkele van de vragen die voorbijkwamen tijdens het eerste Nationale ZZP verkiezingsdebat van Stichting ZZP Nederland.Aan de debattafel gingen Sharon Gersthuizen (SP), Erik Ziengs (VVD), Mei-Li Vos (PvdA), Kees Verhoeven (D66), Niels van den Berge (Groen Links) en Herma Boom (CDA) met elkaar de strijd aan om te laten zien welke partij het beste programma presenteerde voor de verkiezingen van 2012. Waar de ene partij meer toegang wil tot regelingen en pensioenen wil een andere partij juist de regeldruk voor de ondernemers verlichten.

Juridisch gezien kennen we in Nederland het begrip ZZP’er niet. Daar zijn ook de deelnemers van het debat zich van bewust. ZZP’ers zijn ondernemers in eerste instantie. In de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) staan een aantal criteria die het dichtste bij de definitie van ZZP’er komen.  

Schijnzelfstandigen zwaar bestrijden

Het begrip schijnzelfstandigen is een groot probleem, zo erkennen ook de politici. Misschien wel ontstaan door foute politieke keuzes in het verleden vertelt Sharon Gersthuizen (SP). Werkgevers zoeken deze dagen naar nieuwe oplossingen en de constructies die worden uitgevonden moeten nu weer worden beperkt. Vooral constructies in bepaalde sectoren zoals de post- bouw- en tuinbouw. Daar is overduidelijk sprake van misbruik en iedereen spreekt schande van de veel te lage tarieven. Echter men is het er wel over eens dat de grote daders gezocht moeten worden bij opdrachtgevers die misbruik maken van de situatie. Ook buitenlandse schijnzelfstandigen moeten een halt worden toegeroepen en hun opdrachtgevers zwaar bestraffen. Echte oplossingen worden deze avond echter niet aangedragen. Kees Verhoeven (D66) denkt dat de regels vooral beter gehandhaafd moeten worden en dat het bedenken van nog meer regels niet zal helpen.

Minimumtarief voor zelfstandigen

Wellicht dat een minimumtarief soelaas kan bieden? Of wordt er daarmee alleen maar meer schijnzelfstandigheid gecreëerd? De meest sociale partijen (PvdA en ook SP) zijn voor een minimumtarief in bepaalde sectoren, (met name de sectoren bouw, post en tuinbouw), wellicht onder bepaalde voorwaarden. Erik Ziengs (VVD) is duidelijk van mening dat minimumtarieven voor ondernemers niet aan de orde zijn. Volgens Ziengs praten we slechts over een zeer klein deel van de zelfstandigen die eigenlijk thuishoren in de categorie schijnzelfstandigen. Helemaal helder wordt het echter niet. Je bent ondernemer, dat houdt in dat je vrij bent in je keuzes, daarom ben je ondernemer geworden en daar hoort een fatsoenlijk tarief ook bij en dat beseffen ook de andere partijen aan tafel. 

Vrijheid van verzekeren

Binnen die vrijheid van ondernemen lijken een aantal partijen te twijfelen of ondernemers die vrijheid ook moeten houden ten aanzien van verzekeringen en pensioenen. Moeten we niet terug naar het oude AAW model waarin iedereen verplicht verzekerd is via de inkomstenbelasting? Of hoort bij het ondernemerschap toch de keuze of je kiest voor een verzekering en een pensioen. Heb je die keuze als ondernemer wel? Zowel de PvdA als de SP zijn zoals bekend voorstander van verplichte verzekeringen. Toch komen partijen daar niet openlijk voor uit. Sharon Gersthuizen (SP) noemt het feit van de niet verzekerden een duivels probleem. Gesthuizen meldt ook nog dat een AOV goed te betalen is en daarom absoluut niet in een nationale verzekering gestopt hoeft te worden. Er worden weinig concrete voorstellen gedaan.

Dat het een duivels probleem is blijkt, vanuit de zaal diverse ZZP’ers met felle reacties komen om aan te geven dat er echt niet altijd mogelijkheden zijn om betaalbare verzekeringen te vinden waarbij je kunt aansluiten. Er is een groep ZZP’ers die zich wel wil verzekeren maar zich nergens kan aansluiten voor een redelijk tarief en er is een groep die zich wel kan aansluiten voor een redelijk tarief maar niet wil aansluiten. Als ondernemer hoor je wel zelf de keuze te houden.

ZZP Boeken tipNieuw: Eigen handboek ZZP Nederland

Dit boek, een eigen uitgave van Stichting ZZP Nederland, helpt u op weg, met zeer begrijpelijke uitleg. Alles over regels, belastingen, btw, administratie, tarieven, verzekeringen, klanten etc. Ook voor ervaren ZZP’ers een mooi naslagwerk! Introductieprijs: € 19,95


Meer informatie »

Tijdelijke BTW verlaging bouw

De tijdelijke BTW verlaging is ooit ingesteld als een tijdelijke stimuleringsmaatregel in de bouw van toepassing geweest en heeft goed geholpen. De partijen zijn verdeeld over een nieuwe verlaging. Groen Links en de SP willen de BTW wel tijdelijk of misschien wel structureel verlagen. De VVD zegt dat een tijdelijke lastenverlaging op de termijn niet zal werken. Erik Ziengs: tijdens de afgelopen periode hebben we gezien dat opdrachten versneld werden uitgevoerd, maar dat het werk alleen maar naar voren gehaald werd. De PvdA wil de algemene BTW verhoging naar 21% terugdraaien en D66 wil het belastingstelsel structureel gezonder maken. Unaniem zijn de partijen op dit punt zeker niet.

Administratieve lastenverlaging

Ook is er gesproken over de regeldruk. De VAR is daarin een heikel punt die zijn doel inmiddels duidelijk mist. Partijen zijn het hier over eens dat de VAR moet worden herzien of dat hij zal moeten worden geschrapt. Over de plannen voor verandering van de Zelfstandigenaftrek is men het snel eens. Alle partijen zijn voorstander van het omzetten van het urencriterium in een omzetcriterium of een verlaging van het urencriterium, zodat ook deeltijd ZZP’ers de markt beter kunnen betreden.

Stichting ZZP Nederland geeft de politici wel enkele aanwijzingen mee. Met name op het gebied van verzekeren bestaat een probleem voor ouderen die zich alsnog willen verzekeren. Geen enkele verzekeraar wil deze groep zelfstandigen accepteren. De stichting werkt inmiddels achter de schermen aan een eigen oplossing.

Voor de administratieve lastenvermindering heeft Stichting ZZP Nederland al bijna twee jaar geleden een oplossing aangeboden. Verplaats de zelfstandigenaftrek naar de MKB winstvrijstelling en schaf het hele urencriterium af. Dat is een oplossing die geen belastinginkomsten kost, men heeft alleen maar aftrekposten over de winst. Dat is een mooie lastenverlichting is voor de Belastingdienst en voor de zelfstandige. Ook de VAR kan worden afgeschaft, daar begrijpt zo langzamerhand nioemand iets meer van. Zorg daarnaast voor een correcte inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waarbij mensen bewust kiezen voor het ondernemerschap moet voldoende zijn.

Stichting ZZP Nederland drukt de politiek op het hart om druk te blijven zetten op het overheidsapparaat. Volgens oprichter Johan Marrink is de politiek best van goede wil, maar de uitvoering van goede ideeën wordt teveel overgelaten aan de willekeur van de uitvoerende ambtenaren.

Hoewel het niet een echt fel verkiezingsdebat was is er toch sprake van een succesvolle avond waar de ZZP’er weer eens duidelijk op de politieke kaart is gezet.

Deel deze pagina: