Poolse zelfstandige vaker een schijnwerknemer

Fnv bouw

FNV Zbo gelooft niets van de door het KvK gesignaleerde toestroom van ZZP´ers in de Bouw. Het betreft hier volgens de FNV bond van zelfstandige vaklieden vooral schijnwerknemers die via dubieuze intermediairs worden bemiddeld op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu het vanwege de openstelling van de arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe lidstaten mogelijk is zonder vergunning aan de slag te gaan schieten de prijzen van deze werknemers omhoog. De schijnwerknemers worden ingezet als zelfstandigen om CAO's en het wettelijk minimumloon te ontduiken.

Concurrentie op lonen is in de bouw een bekend fenomeen. Via koppelbazen praktijken, hele rijen van onderaannemingen, zwart en grijswerk en stukloon ontstaan kauwgomtarieven die een bedreiging zijn voor de rechtspositie van werknemers in de Bouw- en Houtsector. FNV Bouw de werknemersbond in de sector waarschuwt dan ook voor deze vorm van afbreuk van rechten.

Speciaal voor de nieuwe Poolse collega's startte de FNV Bouw een project onder de naam Kolega. Bovendien wordt geprobeerd in de CAO afspraken te maken om deze vorm van oneigenlijke concurrentie te voorkomen. FNV Zbo onderzoekt de mogelijkheid om bij de afgifte van een zgn. VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) een garantie in te bouwen van de zelfstandigheid van de nieuwbakken ondernemer. 'Als bussen vol Polen bij de belastingdienst onder leiding van een slimme administrateur hun VAR verklaring komen ophalen zou de belastingdienst toch eens moeten nadenken of zij medewerking geeft aan deze vorm van arbeidsmarktfraude,' aldus Han Westerhof van FNV Zbo.

Deel deze pagina: