Positieve insteek kabinet voor ZZP Zorgsector

Kabinet wil problemen ZZP in zorg oplossen
Er is toch nog wat hoop voor zelfstandigen in de zorgsector die problemen hebben door de afgifte van de VAR-verklaring. Dat bleek op het Algemeen Overleg van de Tweede kamer op 23 april. Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes hebben de Kamer toegezegd dat een herziening van hun standpunten licht kan brengen in de ellende van de Zorg ZZP'ers. Tevens zegde het kabinet 1500 extra plekken toe in het proefproject voor rechtstreekse contractering.

Daarnaast hebben de bewindslieden positief gereageerd op de plannen van stichting ZZP Nederland om te komen tot een coöperatieve vorm waarin ZZP'ers samenwerken. Het kabinet heeft brancheorganisatie ZZP Nederland uitgenodigd om de plannen verder toe te lichten en gezamenlijk verder uit te werken.

Vrijwel alle politieke partijen hebben zich uitstekend ingezet voor de zaak van de ZZP'ers. Er heerste veel onbegrip over de manier waarop zelfstandigen het onmogelijk werd gemaakt om in hun eigen inkomen te voorzien. Dat het kabinet wil toezien op schijnconstructies werd door iedereen als welkom aangemerkt, maar de partijen kunnen zich niet vinden in het willekeurig intrekken van de VAR voor de zelfstandigen in de zorg.

Er is afgesproken om voortgang te maken met het mogelijk herstellen van de mogelijkheden om gedurende een periode weer normaal te kunnen functioneren als zelfstandige. Ondertussen moet dan een betere, en vooral duidelijke, regeling gerealiseerd worden waarbij zelfstandigen meer mogelijkheden gegeven worden om rechtstreeks te contracteren. Volgens staatssecretaris Wiebes bieden de voorstellen van ZZP Nederland goede mogelijkheden om geheel volgens de eisen van ondernemerschap te functioneren.

1500 extra plaatsen voor ZZP’er in zorg

Intussen zijn 1500 extra plaatsen toegezegd voor zelfstandigen die mee willen doen aan het proefproject voor rechtstreekse contractering. Dat moet volgens de bewindslieden op korte termijn in werking gezet worden. Zelfstandigen waarvan de VAR WUO is ingetrokken zullen van de Belastingdienst op korte termijn een bericht krijgen over de mogelijkheden van de uitbreiding en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Stichting ZZP Nederland reageert verheugd
Stichting ZZP Nederland is verheugd over de positieve insteek van de Tweede Kamerleden en de bereidwillige opstelling van het kabinet. De 1500 extra plaatsen zijn nog slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar het is een begin. Ondertussen zullen we samen met de ministeries gaan werken aan een nieuw op te zetten systeem waarbij er geen sprake meer is van een schijnconstructie maar van zelfstandige ondernemerschap. Hier hebben we lang voor gevochten via media, politiek en kabinet.

Deel deze pagina: