PostNL koeriers lijken op vogelvrije werknemers

Stichting ZZP Nederland - Johan Marrink

De koeriers die PostNL inzet voor het bezorgen van pakketten lijken op vogelvrije werknemers zonder rechten, dat stelt Stichting ZZP Nederland naar aanleiding van de wilde stakingen deze week. De omstandigheden waarin de koeriers werken lijken meer op een loondienstverband dan op zelfstandige ondernemerschap. 

Een woordvoerder van de koeriers betreurde het openlijk, dat er geen cao is afgesloten. PostNL stelt  dat het lastig is te onderhandelen door de afwezigheid van een vakbond.

Alle kenmerken van werknemers, niet van ZZP'ers

Koeriers dienen te rijden volgens de voorschriften van PostNL. Daarnaast dienen zij een bestelauto te gebruiken die voldoet aan de gestelde voorwaarden, PostNL kleding aan te schaffen en te rijden volgens een voorgeschreven schema. Door de afhankelijke positie is men niet in staat om over tarieven te onderhandelen zoals dat bij ondernemers wel het geval is. De koeriers voldoen dus bij lange na niet aan de eisen die aan een zelfstandige zonder personeel  (ZZP) worden gesteld.


Voor jou tien anderen

Voor pakketten die niet bezorgd kunnen worden omdat op het adres niemand thuis is wordt niet betaald. Als de betreffende koerier wat efficiënter kan werken resulteert dit niet in meer opbrengst, maar wordt simpelweg het tarief naar beneden bijgesteld. De tarieven waarvoor hard moet worden gewerkt bezorgen de koeriers veelal niet eens het minimumloon. De opbrengsten lijken misschien wel aardig, maar de kosten voor brandstof, verzekering en de leaseauto bedragen al snel €1000,- per maand. Dan blijft er weinig meer over om fatsoenlijk van te leven. Als koeriers willen onderhandelen over de schamele tarieven krijgen ze te horen: ‘voor jou tien anderen’.


Onafhankelijk ondernemer?

Stichting ZZP Nederland heeft naar aanleiding van signalen van aangesloten zelfstandigen in een eerder stadium gesprekken met PostNL gevoerd met als inzet het onafhankelijk ondernemerschap van deze koeriers te ondersteunen en meer evenwicht in de contracten te brengen. Een dergelijke interventie kan alleen maar succes hebben, als men daar zelf ook achter staat en zich niet als werknemer zonder cao ziet. Stichting ZZP Nederland wenst echter niet mee te werken aan dit soort constructies, die blijkbaar nog steeds door de overheid worden gedoogd.


Terug in loondienst

Stichting ZZP Nederland wil onderstrepen dat de mensen die zich in het zweet werken als koerier bij PostNL gewoon hardwerkende mensen zijn waar Nederland trots op mag zijn. Maar de koeriers voldoen aan alle voorwaarden om werknemer te zijn en daar hoort een arbeidsovereenkomst bij dat zekerheid biedt over werk en inkomen. Pas dan is er sprake van rechtvaardigheid en is de koerier ook verzekerd van sociale voorzieningen zoals een uitkering bij ziekte etc. Wat dat betreft is het niet verwonderlijk dat een werknemersvakbond zich daar mee bemoeit. 

Deel deze pagina: