Prikballon ZZP Nederland maakt discussie over VAR los

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland heeft de afgelopen dagen een discussie aangewakkerd over de trage besluitvorming van de overheid rondom de VAR verklaring voor ZZP’ers. Dat heeft nogal wat losgemaakt bij zowel zelfstandigen als de uitvoerende overheid en Belastingdienst.  In het persbericht van ZZP Nederland is melding gemaakt van een oplossing voor mensen die een VAR ROW krijgen en daardoor kansloos zijn en niet aan de slag kunnen. Deze oplossing heeft tot een storm van kritiek geleid en volop aandacht van de media.

Dat was nu precies de bedoeling: al jaren is de VAR een probleem voor ZZP’ers zonder dat er beweging in het onderwerp zit. ZZP Nederland heeft al twee jaar geleden een werkbare oplossing aangedragen en besproken bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In het plan kan iedereen die echt zelfstandig wil zijn zich inschrijven middels een uitgebreide inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De toekomstige zelfstandige wordt dan bewust gemaakt van de risico’s die men loopt en het verlies van rechten op sociale voorzieningen zoals WW, ziektewet etc. Een VAR is dan overbodig, een KvK inschrijving is dan het criterium voor de inkomstenbelasting zoals dat nu ook al het geval is bij de omzetbelasting.

De voorgestelde vrijwaringverklaring van ZZP Nederland is van beperkte vorm en alleen bedoeld voor mensen die wel voldoen aan de criteria van zelfstandigheid, maar door een voormalig inkomen uit loondienst of een bijbaantje hebben geen VAR WUO krijgen. Opdrachtgevers weten namelijk niet om te gaan met een VAR ROW.

Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. De Belastingdienst heeft gereageerd door een overleg te plannen met ZZP Nederland, Kamerleden hebben positief gereageerd en zo komt de zaak in beweging.

Andere zelfstandigenorganisaties hebben zeer negatief gereageerd, dat is jammer. Ondoordachte kritiek zonder de feiten te kennen is blijkbaar belangrijker dan constructief meedenken aan een oplossing. Het zou de organisaties sieren door een gezamenlijk optreden in plaats van elkaar te bevechten over de ruggen van de ZZP’ers.

ZZP Nederland stelt zich op het standpunt dat een afwachtende houding niet in het belang van de 23.000 aangesloten zelfstandigen is en niet bijdraagt tot een oplossing van een probleem. We hebben iets in beweging gezet en dat wordt ongetwijfeld vervolgd…

Deel deze pagina: