PvdA wil zelfstandigenaftrek niet afschaffen

Stichting ZZP Nederland - Johan Marrink

PvdA wil zelfstandigenaftrek niet afschaffen maar er moet worden bezuinigd

De PvdA heeft een artikel gepubliceerd waarin men blijk geeft dat men niet van plan is om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Volgens Mei Li Vos is de ongerustheid onder de ZZP'ers niet nodig want “dit kabinet, en dus ook de PvdA is niet van plan om het advies van de commissie Dijkhuizen over te nemen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.”

De PvdA is zich bewust van het feit dat zelfstandigen een belangrijke rol spelen in onze economie en beseft dat zelfstandigen kosten voor het ondernemen zelf moeten dragen en dat de risico’s beloond dienen te worden. Wel meldt de PvdA nogmaals dat er in het regeerakkoord een bezuiniging is aangekondigd van 500 miljoen op ondernemersfaciliteiten in 2015. Volgens mei Li Vos zal dat een bezuiniging betekenen op veel verschillende andere belastinguitgaven en aftrekposten, de zelfstandigenaftrek is een van die posten.

Stichting ZZP Nederland contact opgenomen met Mei Li Vos over de tegenstrijdigheid. Eerst wordt gemeld dat de zelfstandigenaftrek niet afgeschaft wordt en verderop in het artikel dat in de komende bezuinigingen ook de zelfstandigenaftrek aangepast zal worden. Vos: ‘de bezuinigingen die in het regeerakkoord gemeld zijn zal zijn weerslag hebben op veel aftrekposten, hoewel het nog niet duidelijk is welke posten het betreft, zal het meer op de kaasschaafmethode gaan lijken. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.”

Link | artikel PvdA |

Deel deze pagina: