Raadsleden onwetend over UWV en hun WAO uitkering

Gemeenteraad.nl
Regelgeving en UWV en WAO werken fouten door raadsleden in de hand

Van de raadsleden met een WW- of WAO-uitkering is 35% niet goed op de hoogte van de regels die op hen van toepassing zijn. Dat blijkt uit een enquête die Gemeenteraad.nl onder alle raadsleden heeft gehouden. Complexe regelgeving en slechte informatievoorziening zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de door het UWV geconstateerde signalen van fraude onder raadsleden met een WW of WAO-uitkering.

Raadsleden klagen over de complexiteit van de regels van het UWV.
Op 5 april jl. kondigde het UWV aan een onderzoek in te stellen naar raadsleden met een uitkering van het UWV. Volgens de berichtgeving zou een aantal raadsleden met een uitkering het UWV verkeerd informeren over de inkomsten uit het raadswerk en daarmee formeel frauderen. Uit het onderzoek van Gemeenteraad.nl blijkt dat de complexiteit van de regels en de informatievoorziening door het UWV het de raadsleden niet makkelijk maken om op een juiste manier hun vergoedingen op te geven.

Van de raadsleden met een UWV-uitkering geeft 22% aan op geen enkele wijze informatie te hebben ontvangen over de regelgeving met betrekking tot vergoedingen. Van de raadsleden die wel informatie hebben ontvangen van het UWV (52%) geeft een kwart aan nog steeds niet goed te weten welke regels op hen van toepassing zijn. Op de website van het UWV is bijvoorbeeld geen informatie te vinden over hoe raadsleden met een uitkering hun raadsvergoeding moeten opgeven.

Regels en normen
In reactie op het onderzoek van Gemeenteraad.nl hebben diverse raadsleden aangegeven hoe zij hebben overlegd met het UWV om hun raadsvergoeding op te geven. Uit deze reacties blijkt dat niet voor alle raadsleden dezelfde regels gelden. Gedeeltelijk hangt dit samen met de complexiteit van de regels, voor een ander deel lijkt het erop dat niet alle consulenten en inspecteurs van het UWV dezelfde normen hanteren. Formeel kan er daarmee sprake zijn van fraude, maar kennelijk gepleegd met medeweten van medewerkers van het UWV. Bovendien kunnen deze afspraken rechtsongelijkheid tussen verschillende raadsleden in de hand werken.
De meerderheid van de raadsleden (57%) vindt het overigens een goede zaak dat het UWV de mogelijke fraude aan de kaak stelt. De raadsleden zijn daarmee erg kritisch naar elkaar; in het bijzonder omdat zij vinden dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben. Toch vindt een aanzienlijke groep raadsleden het signaal dat ervan is uitgaan ‘vervelend’. Met name raadsleden met een uitkering voelen zich door het nieuws extra kwetsbaar

Deel deze pagina: