Rabobank trekt stekker uit internetbank Bizner

Bizner

Rabobank trekt stekker uit ZZP Kredietverstrekker Bizner
Internetbank Bizner houdt op te bestaan. Bizner was een onderdeel van de Rabobank en zou een nieuw elan moeten vormen op het gebied van internetbankieren voor ZZP’ers en andere kleine ondernemers.

Bizner leek een schot in de roos, maar het mocht niet zo zijn. Bij de moeizame start beloofde Bizner iedere ondernemer zonder voorwaarden een standaardkrediet van maximaal € 5000,-. Helaas was dat in de praktijk anders. Mensen konden moeilijk aan het felbegeerde krediet komen en van begin af aan was Bizner meer uit op het spaargeld van ondernemers.

Volgens de officiële mededeling van Bizner is het initiatief niet meer nodig omdat de service van de Rabobank sterk is verbeterd en daardoor Bizner overbodig is geworden. Vooruitlopend op de integratie binnen Rabobank zal Bizner geen nieuwe klantrelaties meer aangaan. De dienstverlening aan bestaande klanten wordt voorlopig tot eind 2011 voortgezet. Klanten van Bizner worden vóór 1 april a.s. persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid om met hun bankzaken over te stappen naar de Rabobank.
 

Deel deze pagina: