Reactie ZZP Nederland op uitspraken van Mei Li Vos

ZZP Nederland

PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos houdt zich in de Tweede Kamer bezig met het politieke dossier over zelfstandigen. Freelance politiek journalist Peter Schavemaker sprak uitgebreid met haar. Het volledige interview vindt u hier.
Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland reageert op de uitspraken van Mei Li Vos in een zevendelige serie die elke vrijdag geplaatst zal worden. Hieronder leest u de tweede stelling en het commentaar hierop van Mei Li Vos en Maarten Post.
Mei Li Vos

“De ZZP-organisaties zouden zelf met een duidelijke definitie moeten komen van de zzp’er”

Wat is volgens u de definitie van een zzp: een flexibele werkende of een ondernemer? De PvdA vindt een zzp-er een ondernemer. Het Kabinet heeft zich nog niet duidelijk uitgesproken.
“Dat klopt, ik zie de zzp-er als een ondernemer. En deze vraag is voor mij de belangrijkste vraag in het debat over de zzp-er. Een goede definitie is nodig om de juiste sociale maatregelen te kunnen nemen, waaronder de terugkerende politieke discussie over de arbeidsongeschiktheid. Als je een zzp-er ziet als een zelfstandig werkende dan zal je veel meer moeten doen, vanuit de verzorgingstaat, waardoor zij minder kwetsbaar zijn voor de grillen van de economie en arbeidsmarkt. Wanneer je de zzp-er ziet als ondernemer vergt dat weer andere maatregelen.”

Stichting ZZP Nederland:

Een zzp’er is een onafhankelijk ondernemer, die werkt voor eigen rekening en risico. Een eenduidige definitie met bijbehorende indicaties is  nodig  om de werkingssfeer van (belasting- en premie regelingen te kunnen vaststellen. De verschillende overheidsdiensten zijn er tot nu toe niet in geslaagd om een effectief werkende definitie vast te stellen.  Dat is een van de redenen, dat de VAR-Procedure  in de praktijk is mislukt. De Samenwerkende ZZP Organisaties komen binnenkort met een eigen definitie, die is opgenomen in het Alternatief voor de VAR.
Een zzp’er is dus geen werknemer, die verplicht sociaal beschermd moet worden. Wel  moet er worden nagedacht over risicodeling als het gaat om ingrijpende sociale gevolgen van het  arbeidsongeschiktheidsrisico, dat immers geldt voor alle werkenden.  Het kabinet zou initiatief kunnen nemen door een basisregeling te ontwikkelen voor alle werkenden, naar voorbeeld van de huidige zorgverzekering. Stichting ZZP Nederland wacht dat niet af, wij hebben zelf het initiatief genomen door een Zelfstandigenfonds te ontwikkelen.

 

 

Deel deze pagina: