Rechter stelt opdrachtgever aansprakelijk voor letsel ZZP’er

Arbo online.nl
Rechter stelt opdrachtgever aansprakelijk voor letsel ZZP’er

Bij het uitvoeren van een opdracht in een woning die in aanbouw was is een ZZP’er gewond geraakt bij het afschuimen van dakplaten. De zelfstandige zonder personeel is van het dak gegleden en door een onbeveiligd trapgat 4,5 meter naar beneden gevallen op een houten trap. De ZZP’er heeft ernstig letsel opgelopen en is daardoor in het ziekenhuis beland.
 
De opdrachtgever voelt zich niet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de zelfstandige en vindt dat er voldoende instructies gegeven zijn aan de ZZP’er en stelt bovendien dat de ZZP’er de veiligheidvoorschriften kende en zelf maatregelen had moeten nemen. Door het ongeval heeft de ZZP’er lange tijd niet kunnen werken en daardoor geen inkomen genoten.
 
De Arbeidsinspectie heeft inmiddels de opdrachtgever een boete opgelegd van 2700 Euro omdat de opdrachtgever het valgevaar had moeten voorkomen. Het bezwaar dat de opdrachtgever heeft gemaakt werd ongegrond verklaard en vervolgens is de opdrachtgever naar de rechter gestapt.
 
Rechter stelt opdrachtgever aansprakelijk wegens nalatigheid
Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en geoordeeld dat de opdrachtgever verantwoordelijk was voor de ZZP’er. Belangrijke vraag bij dit oordeel was het feit of de ZZP’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank heeft geoordeeld dat de ZZP’er (met weinig ervaring) onder het gezag van de opdrachtgever viel. De opdrachtgever had de ZZP’er gevraagd daar te komen werken als ZZP’er en gaf hem ook rechtstreeks opdrachten. Hierdoor werd de opdrachtgever in de zin van de Arbo-wet gezien als werkgever, die daardoor verantwoordelijk wordt gesteld voor de arbeidsomstandigheden. Mede doordat de opdrachtgever niets heeft gedaan om het ongeval te voorkomen en onvoldoende aantoonbare veiligheidinstructies heeft gegeven is het bezwaar van de opdrachtgever verworpen.
 
Commentaar ZZP Nederland:
Volgens onze ervaringen worden afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog steeds onvoldoende, of niet, vastgelegd. Veiligheid en verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijke zaak. Ook het feit dat veel ZZP’ers onvoldoende verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand baart veel zorgen. Op de Nationale ZZP Infodagen (15 en 16 november) zal daar aandacht aan worden besteed door ZZP Nederland.

Deel deze pagina: