Regering: Onbegrijpelijke formulieren gaan verdwijnen

Ministerie van Algemene Zaken
Regering: Onbegrijpelijke formulieren gaan verdwijnen

Onbegrijpelijke formulieren van de overheid worden aangepast. Op voorstel van minister Naicolay heeft de ministerraad ingestemd om een eind te maken aan de onbegrijpelijke formulieren van de overheid.

Iedereen kent ze wel: die formulieren die ingevuld moeten worden en waar eigenlijk niemand iets van begrijpt. Het staat hoog in de irritatie top tien van mensen. Ook ondernemers hebben vaak grote moeite met het invullen van formulieren. Daaran zal nu een einde komen.

Formulieren worden elektronisch getest waardoor gemeten kan worden of het formulier begrijpelijk is. Ook wordt een norm vastgesteld die weergeeft welke mensen met welke taalvaardigheid het formulier moeten kunnen invullen, er komt een hulpdienst voor de overheid die assisteert met het ontwerpen van formulieren en er zal een burgerpanel komen die bestaat uit burgers en ondernemers.

Met deze instrumenten moet uiteindelijk een algemene norm voor begrijpelijke formulieren worden ontwikkeld, die ook door andere overheden en organisaties dan de Rijksoverheid kan worden gebruikt.

De afgelopen maanden is een aantal veelgebruikte formulieren al begrijpelijk gemaakt.
Dit zijn bijvoorbeeld het aanvraagformulier zorg, het kwijtscheldingsformulier gemeentelijke belastingen en formulieren rond de WOZ (Waardering Onroerende Zaken).

Deel deze pagina: