Rijbewijs voor 17 jarigen op proef

Regering.nl

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil het voor 17-jarigen mogelijk maken hun autorijbewijs te halen. Tot hun achttiende jaar mogen deze jongeren dan alleen onder begeleiding autorijden. Begeleid rijden wil zeggen dat beginnende bestuurders van personenauto’s na de rijopleiding en het rijexamen tot hun achttiende jaar extra rijervaring kunnen opdoen, onder begeleiding van een ervaren bestuurder die niet per sé de professionele rijinstructeur is. Experimenten in Duitsland zijn zo hoopgevend, dat minister Eurlings de voordelen van begeleid rijden in Nederland gaat onderzoeken. Hierbij wordt ook samen met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gekeken naar de wijze van handhaving en de manier waarop de aansprakelijkheid voor wat betreft de bestuurder en begeleider geregeld moeten worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt de planning gemaakt. In eerste instantie wil Eurlings - net als in Duitsland – het begeleid autorijden op 17-jarige leeftijd als experiment invoeren.

Met betrekking tot beginnende bestuurders is ervaring het sleutelwoord: met de tijd neemt de ervaring toe en daarmee het ongevalrisico af. In ons omringende landen wordt al langer geëxperimenteerd met verschillende vormen van begeleid rijden. Dit heeft er in Duitsland toe geleid dat beginnende bestuurders op hun zeventiende hun autorijbewijs kunnen halen dat uitsluitend binnen Duitsland geldt. Het EU rijbewijs ontvangen zij na hun achttiende verjaardag. Totdat ze 18 zijn, mogen ze slechts autorijden onder begeleiding van een ervaren bestuurder zonder strafrechtelijke verkeersantecedenten. In deze periode doen ze onder begeleiding extra rijervaring op, waardoor ze uiteindelijk veiligere bestuurders worden. De eerste cijfers uit Duitsland laten zien dat dit een zeer succesvolle benadering kan zijn, omdat jeugdige bestuurders minder bij ongevallen betrokken zijn in de eerste jaren nadat aan hen het autorijbewijs is verstrekt.

Deel deze pagina: