Rijksoverheid zoekt 4500 nieuwe mensen

RVD

Overheid wil meer mensen in dienst

Met het starten van een grootse reclamecampagne hoopt de rijksoverheid meer mensen te bewegen om bij de overheid in dienst te treden. “Werken bij het Rijk” heet de nieuwe campagne die op 24 september start.

Met deze campagne wil de rijksoverheid bereiken dat meer jonge, hoogopgeleide mensen de rijksoverheid een aantrekkelijke werkgever vinden. De campagne is te herkennen aan de puzzelvorm. De puzzelstukken verbeelden de maatschappelijke vraagstukken waar je bij de rijksoverheid aan werkt. Vaak betekent dit dat er meerdere belangen moeten worden afgewogen. Dat maakt werken bij het Rijk uitdagend en afwisselend.

De rijksoverheid is de grootste werkgever van Nederland. Er werken ca. 120.000 mensen bij de ministeries en hun uitvoerende diensten, zoals Belastingdienst en Rijkswaterstaat.
Per jaar moeten zo’n 4.500 vacatures worden vervuld. In dit cijfer is er al rekening mee gehouden dat de komende jaren functies komen te vervallen. Het aantal mensen dat het Rijk verlaat is groter dan het aantal banen dat door de efficiencyoperatie verdwijnt. (Jaarlijks vertrekken ruim 7.000 mensen wegens VUT, pensioen of omdat zij een baan buiten de rijksoverheid hebben gevonden.)

De campagne is nodig omdat de overheid op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt moet concurreren. De campagne loopt tot eind december 2007 en krijgt in de loop van 2008 een vervolg. Naast televisiespotjes wordt ook op internet en via buitenreclame, zoals posters op stations, voor Werken bij het Rijk geadverteerd.

Meer info: klik hier

Deel deze pagina: