Rijkswaterstaat legt ZZP'ers eenzijdig tariefverlaging op

Onderhandelen met je rug tegen de muur

Rijkswaterstaat heeft zonder overleg besloten om alle contracten die voor verlenging in aanmerking komen eenzijdig met minstens 5% tariefdaling te verlagen. ZZP'ers krijgen geen enkele mogelijkheid om te onderhandelen over het aangeboden contract. Inmiddels hebben een aantal boze zelfstandigen zich gemeld bij Stichting ZZP Nederland.

“Het is niet zozeer dat wij tegen een nieuw contract zijn met eventueel lagere tarieven, maar de manier waarop stuit ons erg tegen de borst. Er is nooit over gesproken, laat staan onderhandeld, dit is gewoon eenzijdig dwang opleggen en dat past niet bij goed opdrachtgeverschap” geven de ZZP'ers aan in boze mails.

De tariefsverlaging werd eenvoudig gemeld in een memo, waarin Rijkswaterstaat zegt de tarieven te willen aanpassen omdat de marktsituatie veranderd is. In diezelfde memo staat ook nog dat “bij elke verlenging moet worden ingezet op een verlaging van ten minste 5% van het huidige tarief.”

Bij Rijkswaterstaat worden ca. 3000 zelfstandigen ingehuurd via allerlei constructies van bemiddeling en detachering. Een groot deel van de zelfstandigen heeft al lang geleden te horen gekregen dat hun contract verlengd zou worden zonder te spreken over de lagere tarieven. In dit kader hebben de ZZP'ers niet de noodzaak gezien om te onderhandelen, of om te kijken naar andere opdrachtgevers. In het verleden hebben al veel ZZP’ers hun tarief aangepast omdat de hoeveelheid werk ruimte gaf om te onderhandelen en een aangepast tarief toe te passen. Nu 2014 bijna voor de deur staat komt de memo met de tariefsverlaging, waardoor er sprake is van een eenzijdige actie van Rijkswaterstaat waarbij de ZZP'ers niets te kiezen hebben.

Deel deze pagina: