Nieuws

Rijkswaterstaat zoekt ondernemers met innovatieve plannen voor dijkinspecties

Het stijgen van de zeespiegel en extreme droogte vragen om een nieuwe aanpak bij de inspectie van de dijken. Actuele en betrouwbare informatie over de toestand van de dijken is van groot belang. Hierdoor kan schade aan de dijken beperkt worden en is de kans op calamiteiten kleiner. Rijkswaterstaat zoekt ondernemers die het gebruik van nieuwe technieken voor dijkinspectie mogelijk maken. Er is via het Small Business Innovation Research (SBIR) programma van de rijksoverheid 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Nederland investeert de komende jaren fors om de voeten droog te houden. De aanpassingen om het watersysteem klaar te maken voor de veranderende omstandigheden zijn in volle gang. De overheid creëert waterbergingsgebieden, geeft meer ruimte aan de rivieren, en brengt waterkeringen en zeeweringen op hoogte en op sterkte. Maar om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het water, zijn innovatieve oplossingen nodig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt hierbij samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. Het Waterinnovatieprogramma (WINN) van Rijkswaterstaat stimuleert de markt in het vinden van nieuwe technieken en methodes ter verbetering van het waterbeheer. WINN werkt voor dit proefproject genaamd `Waarnemingstechnieken van Waterkeringen' samen met SenterNovem. Deze rijksbrede organisatie stimuleert het MKB in het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven kunnen hun ideeën voor 1 maart 2007 indienen bij SenterNovem. Voor meer informatie over de SBIR-regeling zie: www.sbir.nl

Bron
Ministerie van verkeer en waterstaat
Geplaatst op 25 januari 2007