Rotterdam laat ZZP'ers miljoenen betalen

Stichting ZZP Nederland

ZZP’ers in Rotterdam betalen enkele miljoenen voor dubbele reinigingsrechten in 2012
De Gemeente Rotterdam gaat 26.000 Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die ingeschreven staan op hun woonadres een extra aanslag sturen voor de afvalstoffenheffing (BRR). ZZP’ers betalen hiervoor bijna € 130,- per jaar, ongeacht of men aan huis werkt of niet. Het adres van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is het uitgangspunt van de Gemeente Rotterdam. Opvallend is dat de brieven gericht zijn "aan de bewoners van dit pand" en niet op bedrijfsnaam staan.

5 miljoen voor Rotterdam

Voor de Gemeente Rotterdam betekent dit dubbele inkomsten omdat op het woonadres ook al een afvalstoffenheffing geldt. De gemeente maakt ook geen enkel onderscheid voor het geproduceerde afval. Iemand die altijd op locatie werkt en alleen zijn administratie thuis voert en geen afval daarvoor heeft moet gewoon betalen. In de regio Rotterdam werken ca 26.000 mensen als ZZP’er. Ongeveer 75% van de ZZP’ers in Rotterdam werkt zonder bedrijfspand en meestal op locatie bij een klant, maar dat maakt de gemeente niets uit.

Laatste nieuws: aanslag wordt opnieuw bekeken
Wethouder Van Huffelen van de Gemeente Rotterdam heeft na protesten van Stichting ZZP Nederland en de vele heftige reacties onder ZZP’ers besloten dat de BRR Afvalstoffenheffing voor ZZP’ers met een bedrijf aan huis nog eens opnieuw bekeken moet worden. Link: | wethouder teruggefloten |

 Aanslag mist alle realiteit
Stichting ZZP Nederland is verbolgen over de onredelijke lastenverzwaring. Blijkbaar is de drang naar  inkomen voor de gemeente belangrijker dan de redelijkheid van het betalen voor afval. Op de website van de Gemeente Rotterdam meldt men dat `er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten als het bedrijf in de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en er op het woonperceel activiteiten plaatsvinden met een winstoogmerk. Volgens de wet en belastingverordening is al het afval dat niet huishoudelijk is dan bedrijfsafval.`

ZZP´ers hebben geen recht op aftrek voor zakelijke kosten bedrijfspand
Dat de Rotterdamse ZZP´ers dubbel moeten betalen is extra zuur omdat vrijwel geen enkele ZZP´er recht heeft op aftrek van kosten voor bedrijfshuisvesting. De Belastingdienst is van mening dat er geen sprake is van bedrijfshuisvesting als het bedrijfsgedeelte geen aparte ingang heeft, geen gescheiden toiletten kent etc. Voor de Belastingdienst is het geen vaststaand feit dat extra afvalkosten aangemerkt worden als bedrijfskosten omdat het woonhuis niet gesplitst is. Voor de Gemeente Rotterdam is dit criterium blijkbaar niet van belang en wil men het tekort van de gemeente met de ZZP miljoenen aanvullen door een ongelijke heffing.

Gemeente Rotterdam overschrijdt de normen van redelijkheid
De vervuiler betaalt is een algemeen principe, maar de Gemeente Rotterdam gaat totaal voorbij aan het feit dat ZZP´ers meestal niet in huis werken, maar op locatie van de klant. Bovendien zijn er thuiswerkers die nagenoeg geen afval produceren door hun werkzaamheden. Stichting ZZP Nederland vindt dat productiebedrijven aan huis moeten betalen voor hun bedrijfsafval redelijk en billijk, maar dat een grafisch ontwerper die misschien enkele koffiepads meer in de container stopt, daarvoor een dubbele aanslag krijgt is pure geldklopperij. De Gemeente Rotterdam die de mond vol heeft over het stimuleren van het ondernemerschap zou beter moeten weten en niet handelen als monopolist.

Commentaar Gemeente Rotterdam
Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels contact opgenomen met de Gemeente Rotterdam, maar de wethouder, mevrouw Van Huffelen (D66), is niet bereikbaar voor commentaar. Inmiddels heeft de woordvoerder van de wethouder wel gereageerd:

In verleden jaren heeft de Gemeente Rotterdam tussen 0,5 en 1,5 miljoen aan kosten gemaakt om bedrijfsafval van bijvoorbeeld huisartsen en andere bedrijven aan huis op te moeten halen. Deze bedrijven betaalden tot op heden niets voor hun bedrijfsmatig afval. Hierop is besloten om iedereen aan te schrijven. Volgens mevrouw Karin Fraai is een eerste selectie gemaakt van de 40.000 bedrijfsregistraties aan huis. verenigingen en Stichtingen zonder winstoogmerk zijn er uit gehaald en vrijgesteld. De overige 26.000 zijn inmiddels aangeschreven met de mededeling dat er betaald dient te worden. Mensen die geen bedrijfsactiviteiten meer hebben kunnen zich laten uitschrijven bij de KvK en een bezwaar indienen bij de gemeente. De overigen kunnen bezwaar aantekenen met een bewijs dat men het afval laat afhalen door een erkende commerciële inzamelaar. Op onze vraag wat de mensen moeten die niet thuis werken, maar op locatie van de klant kon geen antwoord worden gegeven. Wel benadrukte mevrouw Fraai dat iedereen een bezwaar kan indienen bij de Gemeente Rotterdam en dat naar iedere klacht zal worden gekeken.

Deel deze pagina: