Ruimere leenmogelijkheden voor zzp'ers bij BBMKB

VVD

 

ZZP’ers maken nu meer kans om een lening te verkrijgen via het Besluit Borgstelling MKB (BBMKB). Mede op verzoek van VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft minister Verhagen (EL&I) toegestemd in een verruiming voor de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven. Ook alternatieve financiers, zoals private beleggers en venture capitalists, komen nu in aanmerking voor een garantie in het kader van het Besluit Borgstelling MKB (BBMKB). Minister Verhagen wil hiervoor het budget van 2012 en 2013 verhogen van € 700 miljoen naar € 1 miljard. 

Alleen banken
Tot nu toe konden alleen banken van deze garantieregeling gebruik maken. Sinds kort is die regeling verruimd voor ook andere beleggers. Voornamelijk omdat banken het op grote schaal laten afweten bij de financiering van met name het MKB. Als MKB-specialist had Erik Ziengs specifiek gevraagd om deze tegemoetkoming aan het Midden- en Kleinbedrijf. Deze sector ondervindt in toenemende mate problemen bij de financiering van hun activiteiten.  

Volgens Erik Ziengs is het Midden- en Kleinbedrijf de grote trekker van de economie. Erik Ziengs: “Het herstel van de economie zal in eerste instantie bij het MBK vandaan moeten komen. Maar uitgerekend zij ondervonden steeds meer problemen bij de financiering van goede plannen. Ook al omdat financiering via banken steeds meer op slot lijkt te zitten. Banken zijn drukker met hun eigen boekhouding dan met hun klanten. Het herstel van de economie loopt hierdoor nodeloos vertraging op.”

 Moeilijk verkrijgbaar
“Onderzoek heeft aangetoond, dat met name kleinere bedrijven vaker bot vangen bij banken. Ook hebben zij minder toegang tot alternatieven  om aan een noodzakelijk krediet te komen. Gelukkig heeft ook de Minister dat ingezien. En de mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen verruimd. Ik vind dat een uiterst waardevol signaal. Want er zijn meer dan genoeg vermogende en geïnteresseerde particuliere investeerders die staan te popelen om in te stappen. Die ontwikkelingen krijgen hiermee een steun in de rug. Misschien is de koppositie van banken bij de financiering van MKB-bedrijven hiermee wel doorbroken. Dat zou vooral voor het MKB een geweldige ontwikkeling zijn.”

 

Deel deze pagina: