Ruimere openingstijden voor de dienstensector?

D66-Kamerleden Fatma Koser Kaya en Boris van der Ham pleiten voor ruimere openingstijden voor de dienstensector. Ook willen ze obstakels wegnemen, zodat mensen buiten kantooruren hun huisarts, apotheker en tandarts kunnen bezoeken.
 
Een overgrote meerderheid van de Nederlanders wil een verruiming van de openingstijden van medische en andere dienstverleners, blijkt uit onderzoek van NIPO. Volgens D66-Kamerleden Van der Ham en Koser Kaya is het hoog tijd dat dienstverleners, zoals tandartsen en installateurs, meer vrijheid krijgen bij het bepalen van hun werktijden. Democraat Van der Ham: "De huidige openingstijden die de overheid aan mensen oplegt zijn betuttelend, beperkend en bureaucratisch. Dienstverleners kunnen best zelf bepalen wanneer ze hun diensten aanbieden."
 
Ook menen de Democraten dat verdere verruiming van de openingstijden de arbeidsparticipatie zal vergroten. Koser Kaya: "Als mensen een langere periode hebben om hun werkweek over uit te spreiden, kunnen ze de opvang van hun kinderen gemakkelijker regelen. Dit zal ertoe leiden dat meer mensen ervoor kiezen te gaan werken. Mensen hebben hierdoor een grotere vrijheid om hun leven in te richten en tegelijkertijd worden we er financieel allemaal beter van." Ruimere openingstijden stimuleren volgens Koser Kaya ook nog de groei van de economie en de werkgelegenheid; mensen zullen meer gebruik maken van de diensten, als ze op meer uren beschikbaar zijn.
 
Ook geeft de meerderheid van de ondervraagden in het onderzoek aan, dat de openingstijden van overheidsinstellingen te beperkt zijn. D66 maakt zich al lange tijd hard voor een meer servicegerichte overheid. De Democraten pleiten er dan ook voor dat ook overheidsloketten langer open blijven. Van der Ham: "Nu moeten werkende mensen bijna altijd vrij nemen om iets met de gemeente te regelen. Meer dan driekwart van de burgers zou graag 's avonds of in het weekend bij gemeenten terecht kunnen. De overheid moet zich richten op de terechte wensen in de samenleving en niet direct kijken naar praktische obstakels. Waar een wil is, is een weg."
D66-Kamerleden Boris van de Ham en Fatma Koser Kaya hebben de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Bestuurlijke Vernieuwing dan ook gevraagd om de wet aan te passen om consumenten en ^ondernemers meer keuzevrijheid te bieden, en de overheid meer in dienst van de burger te laten werken.
 
Uit onderzoek van NIPO blijkt nu dat 95 procent van de Nederlanders blij is met verruiming van de openingstijden van winkels die in de jaren '90 is doorgevoerd. Uitkomst van hetzelfde onderzoek is ook dat een grote meerderheid van de Nederlanders verruiming van de openingstijden van commerciële en overheidsdiensten wenselijk acht.

Deel deze pagina: