Schulden stijgen: schuldhulpverlening minder succesvol

Sgbo b.v.

De gemiddelde schuld van mensen die schuldhulpverlening krijgen, is in vier jaar met eenderde gestegen van 16.413 Euro tot 21.786 Euro (periode 2002-2005). Tegelijkertijd heeft de hulpverlening door gemeenten aan mensen met schulden minder succes. In 2003 werd nog de helft van de hulpverleningstrajecten succesvol afgesloten. Dit lukt in 2006 nog maar in 31% van de gevallen. Deze cijfers hebben betrekking op ongeveer 20% van de bevolking. De cijfers zijn afkomstig uit de benchmark Schuldhulpverlening van SGBO, het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gelieerde onderzoeks- en adviesbureau.

De uitkomsten van de benchmark onderstrepen de urgentie om te komen tot meer effectieve werkwijzen bij het aanpakken van problematische schulden. De doelgroep moet beter worden bereikt: nu wordt slechts maximaal 50% bereikt. Ook moet de schuldhulpverlening effectiever worden. Van de mensen die zich melden met problemen, wordt maar zo'n 20% daadwerkelijk succesvol geholpen. In 60% van de aanmeldingen komt er een overeenkomst voor schuldhulpverlening, slechts 31% van die trajecten slaagt.

Topje van de ijsberg
De onderzoekers van SGBO vrezen dat de cijfers uit de benchmark schuldhulpverlening nog maar het topje van de ijsberg zijn. De benchmark laat namelijk ook zien, dat 48% van de mensen die een beroep doen op de gemeenten géén schuldhulpverlening ontvangen. Dat komt voor een deel omdat ze niet in behandeling worden genomen of omdat ze zich terugtrekken, Voor een ander deel krijgen ze geen hulp omdat ze door de gemeente worden afgewezen.

Omgerekend naar de Nederlandse bevolking als geheel zou het gaan om ongeveer 80.000 aanmeldingen, waarvan er zo'n 43.000 leiden tot een intake en daadwerkelijke hulp. Recent onderzoek van het ministerie van SZW laat bovendien zien, dat er honderd- tot honderdzestigduizend mensen achterlopen met het betalen van hypotheek, gas, water en licht. Vermoedelijk bereikt de schuldhulpverlening dus niet veel meer dan een kwart van de mensen die met schulden worstelen. Tegelijkertijd laat de benchmark schuldhulpverlening zien, dat de inzet van gemeenten uitgedrukt in fte per 10.000 inwoners gelijk blijft (2002 1,1 fte, 2005: 1,0 fte), terwijl die per 100 cliënten in de onderzoeksperiode is gedaald van 1,5 naar 1,1 fte. Het aantal cliënten dat budgetbeheer ontvangt blijft ongeveer gelijk (40%), terwijl het percentage dat budgetbegeleiding krijgt, daalt (van 34 naar 20 procent).Deel deze pagina: