SER zetels voor ZZP'ers lijkt aardig, maar toch...

De FNV Zelfstandigenbond krijgt een zetel in de Sociaal Economische Raad (SER). Deze zetel wordt vrijwillig afgestaan door de vakbond FNV. Daarmee krijgen zelfstandigen zonder personeel een tweede zetel in de SER. De eerste zetel is beschikbaar gesteld door de werkgeversorganisaties aan het Platform Zelfstandig ondernemers en nu stelt vakbond FNV een zetel beschikbaar ‘

Dat lijkt mooi en dat is het ook, maar feitelijk is het een handige zet om de beschikbare zetels binnen eigen huis te houden. FNV Zelfstandigen is volledig afhankelijk van de werknemersorganisatie FNV en het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) is sterk gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO NCW. Dit stelt de onafhankelijkheid in een kwetsbare positie. Blijkbaar hebben voornoemde organisatie eieren voor hun geld gekozen om niet de kans te lopen zetels te moeten inleveren aan andere organsiaties.

ZZP Nederland had liever gezien dat er een vertegenwoordiging in de SER zou komen van minstens twee organisaties die niet afhankelijk zijn van de klassieke bolwerken zoals een FNV of VNO NCW. Helaas is er eerst een wetswijziging nodig om het zetelaantal binnen de SER uit te breiden met een onafhankelijke organisatie zoals ZZP Nederland.

ZZP´ers zijn geen werknemers en ook geen werkgevers en willen een eigen en onafhankelijke vertegenwoordiging in de SER. ZZP’ers willen geen verplichtingen, opgelegd door organisatie die het belang van de flexibilisering van de moderne economie willen tegenhouden.

Niet voor niets groeit een organisatie als ZZP Nederland als kool. Inmiddels telt ZZP Nederland bijna 11.000 aangesloten zelfstandigen en maandelijks komen daar ca 500 nieuwe zelfstandigen bij. Blijkbaar willen zelfstandigen vertegenwoordigd worden door een organisatie die hun eigen taal spreekt en niet door een organisatie die herhaaldelijk teruggefloten wordt door de grote moederorganisatie die heel andere belangen heeft.

Waar staat ZZP Nederland voor?

 • Met bijna 11.000 zelfstandigen zijn we de grootste volledig onafhankelijke ZZP organisatie , zonder banden met werknemers- en werkgeversorganisaties. Omdat onze ZZP'ers erop staan dat ze geen werknemer of werkgever (willen) zijn, willen ze zich ook niet door hen laten representeren.
   
 • ZZP Nederland bestaat uit alle beroepsgroepen en inkomenscategorieën van ZZP´ers zoals de bouw, zorg, creatieve beroepen, ICT, financiële en juridische expertise, interim managers etc.
   
 • De aangesloten zelfstandigen kiezen welke partij het beste bij hen past (onze aangeslotenen stemmen van VVD t/m SP ZZP Nederland is daarmee representatief voor alle beroeps- en inkomensgroepen die de ZZP´ers kenmerken.
   
 • ZZP Nederland gelooft in het ZZP-schap als belangrijke economische en innovatieve bron voor Nederland.
   
 • ZZP Nederland is tegenstander van verplichtingen zoals andere partijen voorstaan. Op de particuliere markt is inmiddels volop keuze aan inkomensverzekeringen. Daarbij biedt ZZP Nederland vele diensten puur gericht op ZZP´ers zoals betaalbare verzekeringen ( AOV, beroepsaansprakelijkheid etc.) Daarbij kan en mag van een verplichting geen sprake zijn, tenzij dit gaat gelden voor alle werkenden in nederland.
   
 • De ZZP Nederland helpt iedere zelfstandigen  middels een helpdesk die alle vragen over het ZZP-schap kan beantwoorden of het nu starters of ervaren ZZP´ers met specifieke fiscale- , verzekerings-, beroepsvragen betreft.
   
 • ZZP Nederland helpt haar aangeslotenen bij het verwerven van opdrachten en het tegengaan van aanbestedingsbeperkingen of het al dan niet gedwongen gebruik van (te dure) bemiddelaars.
   
 • ZZP Nederland komt op voor pensioenen voor ZZP´ers , waarbij de eigen keus om mee te doen en ook per jaar gekeken kan worden naar een variabele premieopbouw belangrijk zijn.
   
 • ZZP'ers willen niet ´gepamperd ´worden met nieuwe collectieve voorzieningen maar ook niet uitgesloten worden van verzekeringen en regelingen waar andere werkenden wel recht op hebben.

Onafhankelijk en Samen staan we Sterk is ons devies...


 

Deel deze pagina: