Sociaal akkoord dwingt ZZP Koeriers tot hoge kosten

Sociaal akkoord dwingt ZZP Koeriers tot veel te uitgebreide vergunningsplicht

In het Sociaal Akkoord is ruime aandacht voor het tegengaan van schijnconstructies. Stichting ZZP Nederland is blij dat hun standpunten deels worden overgenomen, maar vraagt zich tegelijkertijd af of de voorgestelde maatregelen niet te ver doorschieten en ten koste gaan van de Bewuste ZZP’ers.

Zo zal, als het aan de sociale partners ligt, iedere koerier binnenkort over een volledige NIWO vergunning moeten beschikken. Met name chauffeurs in de Koeriers-, Express- en Pakketdiensten worden hierdoor gedupeerd.

Op dit moment zijn koeriers die minder dan 500 kilo vervoeren vrijgesteld van de vergunningsplicht. Daarboven is een complete Euro-vergunning nodig. Deze vergunning vereist een bovenmatig en kostbare studie (dertig dagdelen - € 2500,-) waarbij de ZZP’er alles dient te weten over personeelsmanagement en internationaal transport.

ZZP Nederland hecht zeer duidelijk aan kwaliteit in de transportsector zoals vakbekwaamheid, ook voor koeriers en pakketbezorgers. “Maar tegelijkertijd is het volstrekt overbodig dat bezorgers van pakketten aan dezelfde eisen moeten voldoen als internationale transportondernemingen met honderden werknemers” zegt Johan Marrink van Stichting ZZP Nederland.

De aangekondigde maatregelen zijn bedoeld om de wildgroei en schijnconstructies van koeriersdiensten te beperken.  Daarbij spelen koeriers (en koppelbazen) uit het buitenland een belangrijke rol. Zij worden nu niet en straks niet gehinderd door vergunningseisen, want in het buitenland gelden deze beperkingen niet.

Stichting ZZP Nederland is van mening dat de maatregelen het doel ver voorbijschieten en de goedwillende Nederlandse koeriers hiervan de dupe worden…

Deel deze pagina: