Starre schuldeisers vaak oorzaak failliete ZZP'er

 

Met meer meegaandheid minder zzp'ers failliet

Dat ZZP’ers vaak onnodig failliet gaan is de uitkomst van een onderzoek van het Fincieele Dagblad. De reden voor het faillissement is vaak de starre houding van schuldeisers.

De krant heeft met meerdere partijen gesproken, onder andere de rechtbank, curatoren, banken en advocaten.  Het probleem is volgens deze partijen dat het in Nederland nauwelijks mogelijk is om een dwarsliggende schuldeiser te dwingen om in te stemmen met een schuldsaneringsvoorstel. Ook al is het voorstel er gunstig, de schuldeiser blijft toch dwarsliggen. Dit heeft tot gevolg dat veel ZZP’ers nodeloos failliet gaan.

Aantal faillissementen stijgt
Ieder jaar gaan er bedrijven failliet. Sinds de economische crisis zijn dat er alleen maar meer geworden. Volgens het CBS gaat het momenteel jaarlijks om zo’n tienduizend bedrijven, mede dus door halsstarrige schuldeisers.

Het is nu moeilijk om al tijdig met een doorstart te beginnen zo zegt rechter-commissaris Mincke Melissen tegenover het FD: ‘Nu kan dat pas na een faillissement, dat in 99% van de gevallen tot liquidatie leidt. Een doorstart kan soms nog wel, maar met grote waardevernietiging als gevolg van het faillissement. Denk aan reputatieschade en de effecten van een executieverkoop.’

Nalatige regelgeving
Op Europees niveau blijkt Nederland met haar faillissementwetgeving behoorlijk achter te liggen in Europa.  Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Griekenland hebben hun wetgeving kortgeleden aangepast.

Ondernemingen en crediteuren kunnen in die landen al tijdig een beroep doen op een rechter wanneer een minderheidsschuldeiser dwars ligt bij een schuldsaneringsplan. Zo kan de rechter een minderheidscrediteur dwingen om akkoord te gaan met een schuldsanering, mits hij het plan redelijk acht en driekwart van de schuldeisers akkoord is.

 

Deel deze pagina: