Starten als ZZP’er vanuit WW wordt eenvoudiger

Ministerie SZW

Kamp: Starten als  ZZP’er vanuit WW wordt eenvoudiger

Werklozen die vanuit de WW willen starten als zelfstandige wordt binnenkort een vernieuwde regeling aangeboden, die duidelijker is en eenvoudiger is. Dat zegt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Nadat de werkloze toestemming heeft gekregen van het UWV voor het starten van een eigen bedrijf wordt zijn of haar uitkering nog 26 weken lang voortgezet met een gekort percentage van 29%. Er vindt achteraf geen verrekening plaats op basis van het aantal gewerkte uren of de gemaakte winst. Stichting ZZP Nederland vindt de oplossing niet ideaal maar in ieder geval wel duidelijk. (zie onderaan pagina)

 

In de afgelopen jaren waren er veel problemen met het terugbetalen van een uitkering aan het UWV. De regels waren onduidelijk, vaak slecht uitgelegd door de begeleidende werkcoach. Hierdoor kwamen veel starters in problemen als ze geconfronteerd werden met hoge bedragen die terugbetaald moesten worden. ZZP Belangenorganisaties, waaronder Stichting ZZP Nederland, hebben hier aanhoudend fel tegen geprotesteerd en met succes. Na veel Kamervragen heeft het ministerie nu een nieuwe regeling in voorbereiding.

Korting op uitkering, geen terugbetaling ongeacht gemaakte winst
In het nieuwe systeem heeft een werkloze de kans om 26 weken lang bezig te zijn met de start en uitvoering van zijn eigen bedrijf. In deze periode heeft de startende zelfstandige geen sollicitatieplicht. Gedurende deze 26 weken wordt 29% van de WW-uitkering ingehouden als verrekening, ongeacht of de zelfstandige nu winst maakt of niet. Mocht de start als zelfstandige niet succesvol zijn dan kan binnen deze 26 weken worden besloten om de activiteiten als zelfstandige te staken en valt men weer terug in het volledige ww-systeem.

Voorbeeldberekening:
Als iemand een loondienstverband had met een salaris van € 2500, - bruto dan is de WW-uitkering (70% van laatste salaris) € 1750, - bruto. Tijdens de 26 “proefweken” zal de uitkering verlaagd worden naar bruto € 1242, - (zijnde 71 % van de WW-uitkering). Of de zelfstandige tijdens deze “proefweken”winst maakt of niet is niet van invloed op de te ontvangen WW-uitkering.

Voorwaarden voor deelname aan starterregeling blijven gelijk
De voorwaarden om te mogen starten die gelden voor de huidige starterregeling blijven ook van toepassing bij de nieuwe forfaitaire regeling. Zoals de duur van de startperiode, de toestemming van UWV voor deelname aan de starterregeling en dat er geen sollicitatieplicht geldt gedurende de startperiode. Na de startperiode wordt het recht op WW-uitkering beëindigd, tenzij de zelfstandige nog niet volledig aan de slag kan. In dat geval wordt de WW-uitkering beëindigd voor het aantal (directe en indirecte) uren dat de WW-gerechtigde als zelfstandige werkzaam is. Ook dat is geen wijziging ten opzichte van de huidige regeling.

Belangrijk voordeel van de forfaitaire regeling is dat de inkomsten (winst) niet meer verrekend hoeven te worden met de WW-uitkering. De starter weet vooraf waar hij aan toe is; hij heeft goed inzicht in zijn financiële situatie. De hoogte van de WW-uitkering tijdens de startperiode is vooraf bekend. Daarnaast geldt dat alle inkomsten uit het eigen bedrijf extra zijn, dus dat is een goede prikkel om de onderneming tot een succes te maken. Deze regeling is niet alleen een vereenvoudiging voor de startende zelfstandige, maar ook voor de uitvoering.

Link: | brief aan Tweede Kamer |

Commentaar ZZP Nederland
Stichting ZZP Nederland, belangenbehartiger van meer dan 17.000 ZZP’ers is blij dat er eindelijk duidelijkheid komt in de regeling, maar voorziet ook problemen voor de starters. Volgens Johan Marrink, directeur van ZZP Nederland, zitten er een probleem aan te komen voor mensen die volledig afhankelijk zijn van de hoogte van de uitkering. Marrink: “als je voor de startperiode geen financiële buffer hebt wordt het een moeilijke periode. De starter heeft over het algemeen in de eerste maanden tijdens de start weinig winst. Om dan te moeten leven van een uitkering die ongeveer de helft bedraagt van je inkomen tijdens een baan zal het lastig zijn. Ondernemen betekent natuurlijk voor eigen rekening en risico werken, maar voor mensen zonder spaarbankboekje is het vrijwel onmogelijk te starten vanuit een uitkering. Liever hadden we gezien dat men van de winst een deel van de uitkering over de eerste 26 weken terug moet betalen. Maar de regeling is in ieder geval een stuk duidelijker.”

Wanneer gaat het in?
Navraag bij de persvoorlichting van het ministerie van SZW leverde niets op. Bij postbus 51 werd ons verteld dat dit alleen nog maar het antwoord van minister Kamp was op Kamervragen. Na het zomerreces moet er nog over  gesproken worden. Pas daarna zal er eventueel een datum worden geprikt om de nieuwe startersregeling in te laten gaan.

 

Deel deze pagina: