Startende ZZP’ers betalen straks inschrijfgeld

Stichting ZZP Nederland

Startende ZZP'ers gaan binnenkort inschrijfgeld betalen bij de Kamer van Koophandel. PvdA, VVD en SP hebben minister Kamp van Economische Zaken daarom gevraagd. Daar staat tegenover dat er een adviesgesprek zal plaatsvinden voor startende zelfstandigen.

Intakegesprek moet problemen en schijnconstructies voorkomen

De ingediende motie voorziet in een een-op-een gesprek bij een nieuwe inschrijving in het handelsregister. Doel van deze gesprekken is startende ZZP’ers duidelijk te wijzen op de risico’s van ondernemen en het signaleren van schijnconstructies. De kosten die daar mee gemoeid zijn moeten deels betaald worden uit een eigen bijdrage tot een maximum van € 50,-

Reactie Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland reageert verheugd op het voorstel. Johan Marrink, oprichter van ZZP Nederland: ‘We zijn blij dat de door ons voorgestelde persoonlijke inschrijving bij de Kamer van Koophandel is overgenomen door de politiek. We zijn van mening dat aspirant-zelfstandigen de keus voor het ondernemerschap bewust moeten maken. In een persoonlijk gesprek kan snel veel duidelijkheid gebracht worden over de gevolgen van ondernemen.

Selectie aan de poort

Voor alle duidelijkheid: het is fantastisch leuk om als zelfstandige voor je eigen inkomen te zorgen, maar we zien ook dat een aantal mensen start als ondernemer zonder de gevolgen daarvan te overzien. Het een-op-een gesprek moet duidelijkheid scheppen en schijnconstructies voorkomen. Ook in gevallen waarin een werknemer overmatig gestimuleerd wordt door een werkgever om ZZP’er te worden kan dan snel gesignaleerd worden.’

Stichting ZZP Nederland werkt, samen met andere zefstandigenorganisaties al geruime tijd aan het verbeteren van de VAR-verklaring van de Belastingdienst en heeft hiertoe een eigen plan ingediend bij de staatssecretaris van Financiën. De staatssecretaris wenst echter niet in te gaan op het alternatief en houdt vast aan een nieuw te ontwikkelen webmodule zonder constructief overleg met de zelfstandigenorganisaties. Echter door allerlei oorzaken kan het nog jaren duren voordat dit werkelijk functioneel kan zijn. Ondertussen blijven de problemen bestaan en wordt het tijd om stappen te zetten. Met de een-op-een inschrijving is een eerste stap gezet. Dat dit eenmalig € 50,- kosten met zich meebrengt mag geen belemmering zijn. 

Deel deze pagina: