Startende ZZP’ers positief gestemd

Panteia EIM

Verwachtingen ZZP'ers zijn gematigd positief

Ondanks de economische crisis waar we ons in bevinden zijn veel startende Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP)  positief gestemd. Dat is de conclusie uit een rapport van EIM is getiteld: “Ondernemers zien door de wolken de zon”. Het rapport bestaat uit het volgen en inventariseren van zelfstandigen die in 2008 zijn gestart en eigenlijk vanaf de start in de economische dip hebben meegedraaid.

35% van de ZZP’ers werd het afgelopen jaar werd geconfronteerd met een teruglopende omzet, maar daar staat tegenover dat 29% een groei meldt. 75% van de ondervraagden maakt winst, 15% heeft een nulresultaat en 12% heeft verlies geleden. Naar aanleiding van de verwachtingen van de startende ZZP’ers is 60% het behaalde resultaat erg meegevallen, slechts 20% had een hogere verwachting van het bedrijfsresultaat.

Voor 2012 is men iets optimistischer

Voor 2012 is men matig optimistisch: 3% denkt dat 2012 kan worden afgesloten met wederom een groei. 40% is van mening dat de concurrentie in 2012 verder zal toenemen. Weinig ondernemers verwachten een sterke groei, maar evenveel ondernemers verwachten geen sterke daling van hun resultaat. Ten opzichte van een jaar eerder is men wel iets pessimistischer gestemd. 76% van de ondervraagden ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

48% van ZZP’ers is niet afhankelijk van gemaakte winst

Iets meer dan de helft van de zelfstandigen is volledig afhankelijk van het inkomen dat men als ondernemer verdient. Opvallend is dat 30% helemaal niet- en 18% nauwelijks afhankelijk is van het inkomen. In de meeste van deze gevallen is er een ander inkomen binnen het gezin van de ondernemer. 20% heeft naast de onderneming ook nog een baan. Het gezinsinkomen is voor 94% van alle ondervraagden voldoende of zelfs ruim voldoende (34%). Een derde van de ZZP’ers heeft het afgelopen jaar bezuinigd op de uitgaven.

Deel deze pagina: