Startersverlof behoeft een eigen regeling

Dutch Dream

In het recent gesloten regeerakkoord van CDA, PvdA en CU staat aangegeven dat de levensloopregeling voortaan ook gebruikt kan worden voor het starten van een eigen bedrijf. De erkenning van het belang van het Startersverlof is een stap in de goede richting, maar de coalitie loopt zo wel het risico dat de discussie over het Startersverlof overschaduwd wordt door reeds lang lopende discussies over de levensloopregeling. Startersverlof moet vanuit een eigen visie worden geregeld. Dit constateert Gerard Geenen, directeur van Dutch Dream, een bedrijf dat gekwalificeerde managers faciliteert die via bedrijfsovername een bedrijf willen starten.


De Nederlandse maatschappij is gediend met een regeling die direct effect heeft. Nederland heeft op korte termijn veel nieuwe, kwalitatief goed voorbereide ondernemers nodig. Een goede regeling van het Startersverlof zal dat sterk stimuleren.

Met de invoering van het Startersverlof wordt het landsbelang duidelijk gediend. Immers zo'n 30.000 `babyboom' ondernemers van MKB-bedrijven willen nu of op korte termijn hun goed lopende bedrijf verkopen. Het is dus noodzakelijk dat het aanbod van gekwalificeerde en goed voorbereide kopers voldoende groot is. De zorg voor continuïteit van deze 30.000 bedrijven vraagt om direct stimulerende maatregelen en kan dus niet wachten op een regeling waar eerst nog jarenlang voor gespaard moet worden. De overheid kan bijvoorbeeld direct stimulerend optreden door de starter fiscaal te compenseren voor een deel van zijn voorbereidingskosten. Wat dat betreft kan dit onderdeel van de startersregeling erg veel lijken op de lang geleden ingevoerde regeling voor `aftrek studiekosten'.

Maar een fiscale compensatie is niet voldoende. Er wordt heel veel gevraagd van een starter, zeker als de starter zich richt op een overname van een bedrijf. Een gemiddeld overnametraject duurt namelijk ruim één jaar. In zo'n jaar moet de starter een passend bedrijf zoeken, moet hij onderhandelen over prijs en financieren en ook moet hij zich vooraf intensief inleven in het nieuwe bedrijf, haar markten, producten en mogelijkheden. Bij zijn aantreden als opvolger moet de starter zijn ondernemingsplan klaar hebben. Alles bij elkaar is zo'n starterstraject haast ondoenlijk om te doen naast een intensieve baan. De nieuwe ondernemer heeft ook uitgebreide facilitering in de vorm van Startersverlof nodig.

Een heel belangrijk inzicht bij het ontwikkelen van het Startersverlof is het besef dat ook de werkgever een direct belang heeft bij een goed werkende regeling voor het Startersverlof. Een eigentijdse werkgever zal dit onmiddellijk snappen. Met een goede regeling van het Startersverlof kan hij jonge ondernemende talenten aantrekken, motiveren en uitdagen. De startersregeling bindt jonge talenten een fors aantal jaren aan het bedrijf en vervolgens zal de regeling op een positieve wijze, de veelal noodzakelijke externe mobiliteit bevorderen. Er is immers maar beperkt plaats voor managers in de `top' van het bedrijf. Veel duurdere outplacementprocedures en/of ontslagprocedures worden met deze positieve verlofregeling voorkomen.

De exacte invulling van Startersverlof is een zaak van overheid, werkgevers en werknemers. Maar als alle partijen bewust zijn van het gezamenlijke belang en eigenheid van die nieuwe regeling dan zal de verse regeringscoalitie alleen maar positieve medewerking ontmoeten en wordt op korte termijn een zeer gewenste impuls gegeven aan het ondernemerschap in Nederland.

Deel deze pagina: