Sterke belangstelling voor zelfstandig (ZZP) ondernemerschap

Sterke belangstelling voor zelfstandig (ZZP) ondernemerschap
Tijdens de huidige recessie gaat de belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap onverminderd voort. Met name de groep Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) stijgt explosief. Dit concludeert ZZP Nederland naar aanleiding van de explosieve groei die de belangenbehartiger voor zelfstandigen doormaakt.

Alleen al in 2008 is het aantal aangesloten ZZP’ers bij ZZP Nederland gestegen met ca 4000 nieuwe mensen. Iedere maand komen daar ca 550 nieuwe ZZP’ers bij. ZZP Nederland verwacht in 2009 de grens van 10.000 aangesloten ZZP’ers ruim te passeren.

Hoewel Nederland zich officieel in een recessie bevindt is de belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap groot. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is dat op zich goed verklaarbaar. “De arbeidsmarkt is in Nederland in een rap tempo aan het flexibiliseren en vooral ervaren vakmensen zijn het beu om voor een bedrijf te werken waar ze geen enkele binding mee hebben. Het ZZP’er zijn geeft de mensen vrijheid en biedt mogelijkheden om flexibel en naar eigen inzicht te werken. Hoewel extra inkomen over het algemeen niet de drijfveer is voor de zelfstandige is het vaak nog lucratief ook” aldus Marrink.

Volop kansen tijdens recessie
Ook tijdens deze recessie waar veel mensen dreigen te worden ontslagen zien zelfstandige volop kansen. Dat geldt niet alleen voor de technische vakken maar ook in de interim beroepen is schreeuwende behoefte aan vakmensen. ZZP’ers brengen vakmanschap met zich mee. Het grote voordeel van zelfstandigen is de flexibiliteit. Men wordt ingehuurd voor een klus en als het project is afgerond zijn ze weer weg waardoor de opdrachtgever geen langlopende verplichtingen hoeft aan te gaan zoals met vast personeel. Vroeger werden deze mensen vaak ingehuurd via uitzendbureaus die hier een leuke provisie mee hebben verdiend. Nu werken de mensen die de opdrachten moeten uitvoeren als zelfstandige. Dat betekent minder kosten voor de opdrachtgever en iets hogere opbrengsten voor de ZZP’er.

Voorlopig hebben ZZP’ers opdrachten voldoende. Wel ziet ZZP Nederland wel een verschuiving in de opdrachten. ICT tarieven staan onder druk, in de bouw is een verschuiving gaande van nieuwbouw naar verbouw en renovatie.

Overheid moet nog veel leren
In de zorg is ook grote belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap. Daar zijn wat ZZP Nederland nog wel wat zaken voor verbetering vatbaar. Marrink: “Afgelopen jaren werden ZZP’ers in de zorg vaak bemiddeld door bedrijven die wij steevast koppelbazen noemden en ook de overheid wist niet wat ze hiermee aan moesten. ZZP’ers kregen geen fatsoenlijke VAR verklaring meer, de koppelbazen werden achteraf aangeslagen voor premies loonbelasting e.d. waardoor er enkele bedrijven zijn omgevallen. Eind 2008 heeft de overheid een zorgconvenant gesloten om van dit probleem verlost te zijn. Helaas is het een eenzijdig convenant waardoor de ZZP’er de dupe is geworden. Onbegrijpelijk dat een overheid niet een ZZP Brancheorganisatie in dat overleg heeft betrokken. Het resultaat is nu dat de koppelbazen gelegaliseerd zijn. Maar wel ten koste van de ZZP’er die weer een hoop bureaucratie rijker en een illusie armer is geworden.”

Transportsector echt probleemgebied voor ZZP’ers
In de transportsector is grote belangstelling voor ZZP chauffeurs, echter de overheid staat niet toe dat chauffeurs zich zelfstandig verhuren voor flexibele klussen. Daar waar de overheid (terecht) eisen stelt aan het zelfstandig ondernemerschap, zijn het diezelfde eisen die in de Transportwet bedrijven verplichten om mensen uitsluitend in loondienst te mogen hebben. Marrink: “Dit een wet uit het Stenen Tijdperk. Transportondernemingen mogen uitsluitend mensen in loondienst hebben, er dient een gezagsverhouding te zijn en meer van die onzinnige eisen. Wij erkennen de eisen van vakmanschap en diploma’s volledig, maar de verplichting van een loondienstverband slaat werkelijk nergens op. De wet is hierin absoluut eenzijdig een heeft niets te maken met rechtvaardigheid. Helaas heeft de politiek geen enkele belangstelling voor dit onderwerp, met name de linkse partijen denken dat er grote groepen Polen komen die de tarieven zouden ondermijnen. Talloze Nederlanders staan klaar om in de transportsector als zelfstandige te gaan werken, allerlei schijnconstructies worden inmiddels bedacht maar dat vinden wij als brancheorganisatie een slechte zaak.

Groei ZZP Nederland verklaarbaar
ZZP Nederland is gestart in 2006 en ontwikkelt zich in een razend tempo. Inmiddels zijn ca 6000 zelfstandigen vertegenwoordigd door ZZP Nederland en iedere maand komen daar ca 550 nieuwe ZZP’ers bij. De groei ontstaat vooral door de heldere manier van voorlichten en de compacte organisatie. Marrink: “Toen wij in 2006 zijn gestart zijn we uitgelachen door de heersende instanties, wat wij deden was niet nodig, dat is er al, werd mij toegebeten. Dat gaf ons de eigenwijze moed om het beter te doen dan de rest en dat lukt ons aardig. We doen blijkbaar datgene waar behoefte aan is en doen dat zonder gladde praatjes en poeha. We zijn altijd aanspreekbaar voor iedereen. Zelfs onze website www.zzp-nederland.nl kent geen besloten gedeelte. De informatie is voor iedereen gratis en begrijpelijk. Daar waar we in het begin uitgelachen werden, worden we nu vaak benaderd door instanties die willen kijken “of we iets voor elkaar kunnen betekenen”.

Abonnement slechts € 20,- per jaar
Maar ook het abonnement van ZZP Nederland is anders. Men betaalt bij ons slechts € 20,- per jaar en dat vinden wij voldoende, inkomsten om onze (5) mensen te betalen halen we wel uit adverteerders die producten aanbieden waar we achter staan. We ontwikkelen ook veel producten zoals een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidverzekering. We kunnen, mogen en willen geen verzekeringen verkopen, we zijn onafhankelijk. Maar veel ZZP’ers zijn niet of nauwelijks verzekerd en dat vonden we een slechte zaak. Dus hebben we zelf iets bedacht en dat slaat enorm aan. Ook voorzien we onze aangesloten ZZP’ers van diverse documenten waarmee ze voor fouten behoed worden zoals een model-opdrachtovereenkomst en standaard leveringsvoorwaarden.”
 

Deel deze pagina: