Toelichting kinderopvangtoeslag ZZP en gewerkte uren

Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid

Toelichting kinderopvangtoeslag ZZP en gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt sinds 1 januari 2012 af van zowel het inkomen als het aantal uren dat ouders werken. Het gaat hierbij om de uren van de ouder die de minste uren werkt. Veel zelfstandigen hebben vragen over hoe ze hun uren moeten bepalen.

Ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de uren die de ouder met de kleinste baan (minste uren) werkt. Als die ouder bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, is deze 20 uur de basis voor het recht op kinderopvangtoeslag. Bij dagopvang voor niet schoolgaande kinderen hebben ouders recht op toeslag voor 140 procent van de uren van de partner die het minste aantal uren werkt.

Voor schoolgaande kinderen kunnen ouders 70 procent van de uren declareren. Deze kinderen maken minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan. Bij het vaststellen van het maximum percentage voor de dagopvang en buitenschoolse opvang is rekening gehouden met reistijd en pauzes van ouders en de schoolvakanties van kinderen.

Hoe berekent de zelfstandige dan het aantal uren dat hij werkt?

Gewerkte uren zijn de uren die een zelfstandige per jaar besteedt aan zijn bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die de zelfstandige in rekening brengt bij zijn klanten of uren voor de bedrijfsadministratie, offertes of het bijhouden van de website. Cursussen en trainingen tellen ook mee als de zelfstandige ze volgt voor zijn bedrijf. Ook mag een zelfstandige de uren meetellen die hij door ziekte niet heeft kunnen werken. Wat niet meetelt, is de tijd voor woon-werkverkeer. Dat zit al in de percentages van 140 of 70 voor respectievelijk dagopvang of buitenschoolse opvang.

De zelfstandige moet aannemelijk kunnen maken dat hij de uren gewerkt heeft voor zijn bedrijf. Betekent dit dat iedere zelfstandige een urenadministratie bij moet houden? Dit is niet verplicht. Daarvoor kan hij een urenadministratie gebruiken, maar het kan ook aan de hand van de omzet gebeuren.

Voor informatie kunnen zelfstandigen bellen met de BelastingTelefoon, 0800-0543.

Deel deze pagina: