Tweede Kamer heeft geen oplossing voor ZZP'ers

Politiek weet zich nog steeds geen raad met ZZP’ers

Wederom geeft het kabinet aan dat het geen raad weet hoe men het vraagstuk van de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) moet oplossen. Minister Kamps van Sociale Zaken gaf woensdag 27 april 2011 aan dat het kabinet nog niet weet om te gaan met het snel groeiende aantal zelfstandigen in Nederland.

Volgens de minister gaat het om ondernemers die niet onder collectieve werknemersregelingen willen werken. Diverse onderzoeken moeten duidelijk maken of zelfstandigen hun pensioen en inkomen bij arbeidsongeschiktheid niet of slecht geregeld hebben. Het kabinet kondigde onlangs aan dat ZZP’ers de mogelijkheid moet worden geboden om fiscaal voordelig te sparen of dit moeten kunnen via het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.

Ondanks alle goede bedoelingen weet de overheid zich blijkbaar geen raad met het grote aantal zelfstandigen (714.000) in Nederland. Sterk voorbeeld daarvan is de postsector, waar een gedoogregeling werd toegestaan omdat men blijkbaar de oplossing ook niet voorhanden had. Na instemming met de vele ontslagen werden de ontslagen werknemers weer ingehuurd als ZZP’ers via een overeenkomst van opdracht (OVO). Ondertussen blijft het Kabinet spreken over de gedwongen zelfstandigheid.

Tijd voor verandering

Volgens de Stichting ZZP Nederland is het tijd om een eind te maken aan de starre houding van de overheid. Blijkbaar wordt de opinie van de overheid nog steeds gevormd door de klassiek bolwerken. Het onlangs besproken SER Rapport over ZZP’ers is hier een duidelijk en grijs voorbeeld van. In de SER wordt de mening gevormd door werkgeversorganisaties en werknemersvakbonden en heeft de betreffende groep zelfstandigen weinig tot geen inbreng. De reservezetels in de SER mogen alleen functioneren met goedkeuring van hun moederorganisaties.

Stichting ZZP Nederland: regelgeving verouderd en achterhaald

De Stichting ZZP Nederland, die de belangen vertegenwoordigt voor 17.000 individuele zelfstandigen vindt dat de hele regelgeving rondom ZZP’ers sterk verouderd en achterhaald is. “Iedereen kan zich probleemloos inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Omzetbelasting, vervolgens moet de Belastingdienst dan nog opnieuw vaststellen dat er sprake is van het zelfstandig ondernemerschap in het kader van de Inkomstenbelasting.”

Inmiddels worden de voorstellen van ZZP Nederland om de regelgeving te vereenvoudigen steeds meer positief bevonden door politiek en overheid. ZZP Nederland pleit al jaren voor het afschaffen van de gehate VAR verklaring, het afschaffen van het urencriterium en het verplaatsen van de zelfstandigenaftrek richting MKB winstvrijstelling. Met een neutraal resultaat voor de Staat zou een behoorlijk aantal regels kunnen vervallen.

Om de gedwongen zelfstandigheid tegen te gaan en koppelbazen te bestrijden heeft Stichting ZZP Nederland een aanvulling bij het inschrijven van de KvK voorgesteld waarin men persoonlijk wordt gewezen op de risico’s van ondernemen. Dit voorstel is inmiddels overgenomen door Tweede Kamerlid Erik Ziengs van de VVD fractie en door de Kamer van Koophandel. Een duidelijke inschrijving bij de KvK moet voldoende zijn voor zelfstandigen, hiermee kan de VAR verklaring vervallen. Dit voorkomt een hoop onduidelijkheid bij zelfstandigen, opdrachtgevers en bij de Belastingdienst. 

Deel deze pagina: