uitkering 2008 AOW, WAO gaan omhoog

Ministerie SZW
uitkering 2008 AOW, WAO gaan omhoog
Bron: Ministerie SZW
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2008 omhoog. De kinderbijslag (die valt onder de minister voor jeugd en gezin) blijft gelijk, er komt wel een kindertoeslag in 2008. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

WW, WIA en WAO uitkering 2008
Mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 1,37%. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2008 vastgesteld op 177,03 euro bruto per dag. Verder wordt er per 1 januari de kindertoeslag geïntroduceerd (die ook valt onder de minister voor jeugd en gezin) en is er een aanpassing in de Toeslagenwet.  

Kinderbijslag 2008
Op 1 januari 2008 bedraagt het basisbedrag per kind 271,70 euro ouder dan 13 jaar. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn(oftewel kinderen onder de 13 jaar), is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 (oftewel die ouder zijn dan 13 jaar) is de hoogte van het kinderbijslagbedrag ook afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Ook gaat de kinderbijslag omhoog als uw kind ouder dan 6 of ouder dan 12 jaar wordt. U kunt de verschillen vinden in onderstaande tabel.
 

Kinderen geboren op of na 1 januari 1995
Bedragen blijven gelijk ondanks aantal kinderen
0 t/m 5 jaar
6 t/m 11 jaar
12 t/m 13 jaar
Per kind per kwartaal
€ 190,19
€ 230,95
€ 271,70
 

Kinderen geboren voor 1 januari 1995

 Bedragen zijn per kwartaal
Aantal kinderen
13 t/m 17 jaar
 
1
€ 271,70
 
2
€ 305,54
 
3
€ 316,82
 
4
€ 341,61
 
5
€ 356,48
 
6
€ 366,40
 
7
€ 373,48
 
8
€ 386,47
 
9
€ 396,57
 
10
€ 404,65
Een rekensom
Stel uw gezin bestaat uit 3 kinderen van respectievelijk 8, 12 en 14 jaar oud. U krijgt dan €230,95 + €271, 70 + € 316,82 ­= € 819,47 per kwartaal overgemaakt.
 
Speciale regeling
Als u een kind heeft dat niet meer thuis woont maar waar u toch kosten voor maakt, dan kunt u recht hebben op tweemaal kinderbijslag. Is dit het geval dan telt het kind mee voor twee kinderen. Hiermee zal dan wanneer u een kind heeft ouder dan 13 jaar de bijslag ook onhoog gaan.

Kindertoeslag 2008
Vanaf 1 januari 2008 komt er een nieuwe toeslag bij: de kindertoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. De kindertoeslag komt in de plaats van de kinderkorting. De kinderkorting is tot en met 2007 een korting op de inkomstenbelasting. Sommige gezinnen kunnen niet of niet volledig profiteren van de huidige kinderkorting (bijvoorbeeld omdat ze te weinig belasting betalen). Van de kindertoeslag kan iedereen profiteren die er recht op heeft. De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Een ouder heeft, ongeacht het aantal kinderen, recht op één kindertoeslag. De hoogte van de kindertoeslag is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en eventuele partner. De kindertoeslag is maximaal € 994,00 per jaar, dit is ruim € 82 per maand. De kindertoeslag is maximaal bij een toetsinginkomen tot € 29.413. Daarna wordt de toeslag afgebouwd met 5,75% van het extra inkomen. Bij een inkomen boven € 46.700 is er geen recht op kindertoeslag.

Wajong uitkering 2008
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat per 1 januari 2008 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Per 1 januari 2008 zijn deze bruto grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:
vanaf 23 jaar ten hoogste € 61,38
22 jaar ten hoogste € 52,17
21 jaar ten hoogste € 44,50
20 jaar ten hoogste € 37,75
19 jaar ten hoogste € 32,23
18 jaar ten hoogste € 27,93
 

Deel deze pagina: