Uitkering voor zwangere zelfstandigen vervroegd naar 1mei

ANP

Onder druk van PvdA, GroenLinks en D66 gaat minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken zijn uiterste best doen om te zorgen dat een regeling die vrouwelijke ondernemers recht geeft op een zwangerschapsuitkering van zestien weken al op 1 mei van kracht wordt.

Hij wilde de regeling eerst per 1 juli laten ingaan, maar een flink deel van de Kamer drong aan op terugwerkende kracht tot 1 januari.

Rekken
PvdA, GroenLinks en D66 waren bang dat zwangere vrouwen die eind juni zijn uitgerekend anders allerlei toeren zouden uithalen om de bevalling tot 1 juli te rekken. Zij kwamen met een wijzigingsvoorstel, dat op steun van SP en mogelijk ook de ChristenUnie kon rekenen, waarmee een Kamermeerderheid zou ontstaan.

Terugwerkende kracht
Na de toezegging van Donner om de ingangsdatum indien mogelijk te vervroegen naar 1 mei zagen PvdA, GroenLinks en D66 af van hun voorstel voor terugwerkende kracht.

In de nieuwe regeling krijgen vrouwen die voor hun zwangerschap minstens een jaar hebben gewerkt een uitkering ter hoogte van het minimumloon. Voor degenen die minder hebben gewerkt, is het bedrag afhankelijk van winst en inkomen in het voorafgaande jaar.

Deel deze pagina: