Uitzendbedrijf misleidt zzp'ers met spookverhalen

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland vertelt het echte verhaal

In een vandaag verschenen persbericht van uitzendbedrijf Timeflex roept de directeur van deze onderneming, dat opdrachtgevers massaal afscheid nemen van zzp’ers, nu de VAR wordt afgeschaft. Met dit spookverhaal probeert het bedrijf klanten te winnen voor een uitzendconstructie, waarin zzp’ers als uitzendkracht worden gedetacheerd bij inlenende bedrijven. Stichting ZZP Nederland vindt dat hier sprake is van misleiding en vertelt hieronder het echte verhaal.

De laatste maanden duiken steeds meer van dit soort spookverhalen op

“De laatste maanden duiken steeds meer van dit soort spookverhalen op” zegt voorzitter Maarten Post. “ Dit soort bemiddelingsbedrijven jaagt opdrachtgevers en zelfstandige ondernemers angst aan om daar zelf maximaal van te profiteren en de eigen beurs te spekken over de rug van zzp’ers. Men organiseert informatiebijeenkomsten voor opdrachtgevers en zzp’ers om hen te verleiden in een uitzendconstructie te stappen, waarin de zzp’er geen ondernemer meer is, maar werknemer.”

Promotie werknemerschap

In het “alternatief” dat Timeflex op de website presenteert, heeft de zzp’er geen registratie KvK en geen VAR meer nodig. De opdrachtovereenkomst wordt vervangen door een arbeidscontract en de zzp ‘er is werknemer geworden, maar dan wel flexwerker  De opdrachtgever leent deze flexwerkers in van het uitzendbedrijf en is daarmee gevrijwaard van werkgeversverplichtingen, want het uitzendbedrijf is werkgever. Men roemt de voordelen van het werknemerschap, zoals vakantiedagen, ww en het ontbreken van het debiteurenrisico. Men zegt, dat het uitzendbedrijf slechts fiscaal en juridisch werkgever is. “In deze uitzendconstructie is de zzp’er geen ondernemer meer, maar een afhankelijke oproepkracht ”, zegt voorzitter Maarten Post. “ Doordat de bemiddelingsmarge veelal ten koste gaat van het tarief, kan er ook heel gemakkelijk sprake zijn van uitbuiting.”

In een recent gehouden achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland verklaart 96 % bewust zelfstandig ondernemer te zijn en niet als werknemer in loondienst te willen werken. “Wij gaan voor het vrije ondernemerschap en zullen deze misleidende spookverhalen dan ook blijven bestrijden”, aldus Post. Stichting ZZP Nederland heeft een speciale helpdesk ingericht voor informatie over de DBA en modelcontracten. Daar kunnen zzp’ers ook spookverhalen en schijnconstructies melden.

“Wij gaan voor vrij ondernemerschap en zullen misleidende spookverhalen dan ook blijven bestrijden”

Deel deze pagina: