Urencriterium belemmert ZZP’ers tijdens crisis

ZZP Nederland - Johan Marrink

Urencriterium belemmert ZZP’ers tijdens crisis
ZZP’ers komen in knel bij handhaving urencriterium door de crisis. Zoals bekend kan een zelfstandige gebruik maken van een belastingvoordeel mits men het harde urencriterium haal van 1225 gewerkte uren per jaar. In tijden van minder werk zullen veel zelfstandigen het moeilijk hebben om aan deze (te) strenge eis te voldoen. Het gevolg hiervan is nog eens een netto inkomensdaling in tijden van minder werk en dalende tarieven.

Oproep ZZP Nederland: versoepelen of afschaffen urencriterium
Belangenorganisatie ZZP Nederland met 10.000 aangesloten zelfstandigen, roept het kabinet op om het urencriterium voor 2009 en 2010 te versoepelen zodat zelfstandigen die het moeilijk hebben door de crisis niet dubbel benadeeld worden. Tevens pleit ZZP Nederland al jaren voor een versoepeling van het urencriterium naar een glijdende schaal. In plaats van een spijkerharde eis van 1225 uur zou ook een differentiëring kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld in een drietal fasen van 750, 1000 en 1225 uren. Door hieraan een percentage van de zelfstandigenaftrek te koppelen wordt voor startende zelfstandigen een stuk gemakkelijker om in een eigen inkomen te voorzien.

Var Verklaring grootste hobbel voor zelfstandigen
Verder zou de afgifte van een VAR verklaring moeten worden versoepeld naar een lager urencriterium. Vooral startende ZZP’ers kunnen niet aan de harde eisen voldoen voor een VAR WUO verklaring, waardoor opdrachtgevers deze zelfstandigen niet willen inhuren. (Met een Var WUO verklaring wordt een opdrachtgever vrijgesteld voor het inhouden van belastingen en premies zoals bij werknemers. De zelfstandigen zijn hiervoor dan zelf verantwoordelijk)

Diverse groepen ondervinden hinder van overheidsregels
De drang naar zelfstandigheid is nog steeds groot in Nederland. Toch zijn er een aantal beroepsgroepen die het moeilijk wordt gemaakt om als zelfstandige te functioneren. Zo is het vrachtwagenchauffeurs niet toegestaan om zich te verhuren aan transportbedrijven. In deze branche is juist een grote behoefte aan flexibel inzetbare mensen. Breed overleg in Den Haag heeft tot nu toe niets opgeleverd. Vakbonden, werkgeversorganisaties en enkele politieke partijen houden dit steevast tegen. De belangrijkste reden hiervoor zou de concurrentie uit andere Europese landen zijn. Dat lijkt op kartelvorming.

Ook zelfstandigen in de zorg hebben het niet gemakkelijk. Terwijl er een schreeuwende behoefte is aan vakkundige mensen zijn zelfstandigen nog steeds niet geaccepteerd. De overheid geeft allerlei prioriteiten aan bemiddelaars die met flinke marges gaan strijken terwijl verzorgenden voor een uiterst laag tarief moeten werken.

WW premie voor zelfstandigen
Inmiddels proberen enkele mensen in politiek Den Haag te denken aan een verplichte verzekering voor zelfstandigen voor werkloosheid. Terwijl de vrijheid voor zelfstandigen nu juist de belangrijkste drijfveer is zullen zelfstandigen weer teruggeworpen worden naar een status zoals pseudo-zelfstandigen. Bovendien zal deze verzekering weer een enorme administratieve belemmering en hoge kosten geven. Beter zou het zijn om zelfstandige die de stap willen wagen te belonen in plaats van nieuwe maatregelen die nieuwe belemmeringen geven.

Er is nog veel te doen…
 

Deel deze pagina: