UWV niet gevoelig voor pijn ZZP'ers

ZZP Nederland

ZZP’ers die gestart zijn als zelfstandige met behoud van uitkering zijn niet goed voorgelicht door het UWV. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, op basis van onderzoek. Het doel van zijn onderzoek was om met het UWV een praktische oplossing te vinden voor de getroffen ZZP'ers. Omdat dit niet is gelukt, heeft Brenninkmeijer zijn aanbevelingen neergelegd bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamer.

Iemand die een WW-uitkering ontvangt, mag met behoud van uitkering een eigen bedrijf starten. Dit is de zogenaamde zelfstandigenregeling. De uren die aan het eigen bedrijf besteed zijn, moeten worden opgegeven bij het UWV. In 2007, 2008 en 2009 hebben UWV en de Belastingdienst met een bestandsvergelijking gecontroleerd op misbruik van de regeling in de periode 2004-2006. Ongeveer 3.000 ZZP'ers zijn vervolgens geconfronteerd met hoge terugvorderingen en boetes.

Bijzonderheid daarbij is dat casemanagers van het UWV starters hebben aangezet tot het niet opgeven van alle uren, of op zijn minst dit met een korreltje zout te nemen. Echter, na controle en bij vergelijken van bestanden van de Belastingdienst zijn veel zelfstandigen hard aangepakt door de overheid en als fraudeurs afgeschilderd.

Wees trots op mensen die weer aan de slag willen
Volgens ZZP Nederland, belangenbehartiger van meer dan 10.000 zelfstandigen was met een duidelijker regeling veel leed voorkomen. Juist het feit dat mensen vanuit een uitkeringsituatie weer aan het werk willen dient gestimuleerd te worden en niet bestraft door onduidelijke- en onwerkbare regels. Ook werken de diverse regels elkaar tegen.

Om als zelfstandige in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek dient men 1225 uur per jaar aan hun bedrijf te besteden. Dit zet mensen aan om ook de uren die besteed zijn aan bijvoorbeeld administratie ook mee te tellen, terwijl het UWV ze daar weer op afrekent. Jammer dat deze goedbedoelende mensen worden gestraft in plaats van gemotiveerd en geholpen.

Het kan zoveel eenvoudiger
Volgens ZZP Nederland kan het veel eenvoudiger: Laat zelfstandigen die starten vanuit een uitkering niet laten terugbetalen naar rato het aantal gewerkte uren maar naar rato van de winst die wordt gemaakt. Dit staat een eerlijker systeem toe en werkt fraude minder in de hand.

Momenteel werkt het UWV al alsvolgt; Tijdens de startperiode krijgt u uw WW-uitkering als voorschot. Na ruim twee jaar bekijkt UWV of u dat voorschot gedeeltelijk of helemaal moet terugbetalen.Hoeveel u van het voorschot moet terugbetalen, ligt aan uw inkomsten. Ook uw inkomsten na de startperiode tellen mee. Het gaat om de totale inkomsten in de periode van 52 weken na de start van uw bedrijf. UWV stelt uw inkomsten vast op basis van uw definitieve belastingaanslagen. Maakt u geen winst en heeft u ook geen andere inkomsten, dan hoeft u niets terug te betalen. Uw werkcoach kan u meer vertellen over het terugbetalen van de uitkering.

Nederland denkt nog steeds in de klassieke verdeling tussen werkgevers en werknemers. Het nieuwe werken zal in de toekomst voor een groot deel bestaan uit mensen die zelfstandig opdrachten aannemen. Blijkbaar is de overheid in Nederland daar nog niet aan toe…

Vooralsnog is het UWV niet te bewegen hun werkwijze te laten herzien. De Nationale Ombudsman zal zijn bevindingen voorleggen aan minister Donner en de Tweede Kamer…
 

Deel deze pagina: