UWV stuurt tweede brief naar ZZP'ers

Tweede brief naar zelfstandigen met UWV problemen
Op aandringen van een Tweede Kamer delegatie naar aanleiding van het debat met minister Donner heeft het UWV inmiddels een tweede brief gestuurd naar zelfstandigen die problemen hebben met het UWV. Deze brief, die volgens minister Donner een uitnodigend karakter zal hebben om te protesteren tegen de veroordeling van het UWV, wordt gestuurd aan mensen die in een eerder stadium niet hebben gereageerd.

Het is zaak om wel op deze tweede brief te reageren en te protesteren tegen de beslissing van het UWV om een uitkering terug te betalen. Minister Donner heeft beloofd dat als er maar de geringste twijfel bestaat dat de voorlichting van het UWV bij het starten vanuit een uitkering onvolledig of onduidelijk was er kwijtschelding zal komen. Het UWV dient zelf aan te tonen dat men wel goed heeft voorgelicht.

De vernieuwde beoordeling naar aanleiding van het protest die de zelfstandige dient te sturen zal worden beoordeeld door een nieuwe commissie onder leiding van Ruud Vreeman, oud burgemeester van Tilburg en ex-vakbondsman.

In de voorgaande jaren was de voorlichting op zijn minst onduidelijk. Zelfstandigen die konden starten met behoud van uitkering werden niet voldoende gewezen over hoe de verrekening zou plaatsvinden. Nu het UWV hun bestanden heeft vergeleken met die van de belastingdienst is men alsnog begonnen met het terugvorderen van uitkeringen. Met name de uren die de zelfstandige gebruikte voor administratie, acquisitie en opleidingen moeten volgens het UWV worden terugbetaald.

Volgens de mening van ZZP Nederland is dit niet alleen onzinnig, maar ook nog een zeer onredelijk. De zelfstandigen die starten vanuit een uitkering steken hun nek uit voor een nieuw bestaan en worden nu bestempeld als fraudeurs in plaats van dat zij een blijk van waardering. Het zou redelijk zijn als mensen hun uitkering moeten terugbetalen op basis van gemaakte winst in plaats van uren…
 

Deel deze pagina: