UWV wil mensen met een WAO uitkering uitleg geven

UWV
UWV wil mensen met een WAO uitkering uitleg geven

Eindelijk krijgen de mensen met een WAO uitkering een fatsoenlijke uitleg over de besluitvorming van het kabinet. Binnenkort kunnen 64000 mensen een brief verwachten van het UWV waarin wordt uitgelegd wat de gevolgen voor hun persoonlijk zijn.

Het UWV heeft na aandringen van het kabinet besloten om deze groep mensen met voorrang te behandelen. Overigens zullen deze wijzigingen niet bij iedereen tot een verhoging van hun uitkering leiden. Enkele punten:

Herkeuringen
23.000 mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, waren al beoordeeld volgens de nieuwe, strenge regels. Zij komen nu onder het regime van de oude WAO-regels te vallen. De wijziging geldt vanaf 22 februari 2007.

Hoogte uitkering afhankelijk van gewerkte uren
Er wordt voortaan uitgegaan van het werkelijke aantal gewerkte uren en niet meer van de standaard van 38 uur. Als gevolg hiervan zal van 30.000 mensen opnieuw de hoogte van de uitkering bepaald worden. Deze wijziging geldt vanaf 2 maart 2007.

Zelf bepalen of u opnieuw beoordeeld wilt worden
UWV gaat de uitkering van deze twee groepen opnieuw, maar nu volgens de oude WAO-regels, berekenen. Cliënten kunnen er echter ook voor kiezen om niet opnieuw beoordeeld te worden. Als hun gezondheid in de afgelopen periode is verslechterd, kunnen cliënten ervoor kiezen om opnieuw door de verzekeringsarts gezien te worden. De cliënten ontvangen een formulier, waarop zijn hun keuzes kenbaar kunnen maken. UWV verwacht alle cliënten vóór het eind van het jaar uitsluitsel te kunnen geven. Toepassing van de oude regels in plaats van de nieuwe betekent niet automatisch dat iedere cliënt er op vooruit gaat. Het kan zijn dat de herberekening tot hetzelfde resultaat leidt.

TRI of WW uitkering
Er zijn ook cliënten waarvan de uitkering in de tussentijd is aangevuld met bijvoorbeeld een TRI of WW-uitkering. Ook in dat geval leidt het toepassen van de oude regels niet automatisch tot een financiële verbetering.

De Tijdelijke Regeling Inkomensderving (TRI) wordt verlengd van zes maanden naar één jaar. Deze regeling zorgt voor een financiële overbrugging voor mensen waarvan de uitkering is verlaagd, maar die nog een re-integratietraject volgen. De verlening geldt ook voor mensen die eerder zes maanden TRI hebben ontvangen of korter dan 12 maanden WW. 11.000 mensen komen in aanmerking voor verlening. Het kabinet heeft tot nog een wijziging besloten: de uitkering van volledig arbeidsongeschikten wordt verhoogd van 70 naar 75%. Het kan voorkomen dat deze verhoging wordt verrekend met andere uitkeringen, zoals de huur- of zorgtoeslag. De hogere uitkering gaat in op 1 juli a.s. Cliënten worden daar begin juli schriftelijk over geïnformeerd.

Deel deze pagina: