Nieuws

Var verklaring buitenlanders aanvragen in Heerlen

Var verklaring buitenlanders. In het buitenland wonende personen, die in privé of via hun eigen vennootschap hun diensten aanbieden aan in Nederland gevestigde opdrachtgevers, kunnen een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Particulieren ondernemingen Buitenland in Heerlen. Door deze verklaring wordt de relatie tussen de dienstverlener en de opdrachtgever niet als een dienstbetrekking beschouwd. De opdrachtgever loopt hiermee geen risico's op naheffing van loonbelasting en sociale verzekeringen.
 
Dezelfde VAR als voor Nederlanders
In principe is dit dezelfde verklaring als de var verklaring voor Nederlanders. Echter de verklaring dient per opdracht te worden aangevraagd, samen met een kopie van de opdrachtovereenkomst. De verwerkingstijd van de Belastingdienst in Heerlen bedraagt 8 – 10 weken na binnenkomst aanvraag.
 
Pseudo Var Verklaring
In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst de verklaring voor 1 jaar afgeven, doch dit is geen standaardregeling. De Belastingdienst in Heerlen spreekt dan intern over een “pseudo” var verklaring die 1 jaar geldig is maar niet helemaal dezelfde rechten geeft als de Nederlandse Var verklaring.
 
Aanvragen
Voor het aanvragen van de varverklaring buitenlanders gebruikt u hetzelfde formulier als de Nederlanders. Dit formulier kunt u downloaden bij de belastingdienst en inzenden naar onderstaand adres. Houdt u rekening met een lange wachttijd voordat u de verklaring ontvangt (8 – 10 weken) Hier downloaden
 
Opdrachtgevers
Bij het uitvoeren van een opdracht dient u uw opdrachtgever een kopie van de VAR verklaring buitenland te overhandigen, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Uw opdrachtgever moet deze bewaren in zijn administratie.
 
 
Belastingdienst, Particulieren ondernemingen buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Telefoon : 045 - 560 31 11
Bron
Belastingdienst Heerlen
Geplaatst op 30 januari 2007