Var Verklaring krijgt langere geldigheidsduur

ZZP Nederland
Var Verklaring krijgt langere geldigheidsduur in 2010 

Den Haag 17-04-08 | De VAR verklaring voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) krijgt binnenkort een langere levensduur om de administratieve lasten voor ondernemers te verlagen. Dit deelde minister Donner mee in een vergadering van de Tweede Kamer.

Het ligt in de bedoeling van het kabinet om vanaf 2010 de VAR Verklaring voor ZZP’ers die al drie jaar achtereen over een VAR WUO beschikken niet ieder jaar weer een nieuwe aanvraag te laten indienen. Dit vermindert de administratieve lastendruk voor de ZZP’er én voor de belastingdienst. De druk op de Belastingdienst door de aanvraag van een VAR verklaring neemt schrikbarend toe. Werden enkele jaren gelden ca 80.000 aanvragen gedaan, tegenwoordig is dat als snel meer dan 300.000 aanvragen per jaar.

Problemen rond afgifte VAR verklaringen worden aangepakt
Rondom de VAR verklaringen ontstaan nogal wat problemen. De voorlichting is volgens ZZP Nederland op zijn minst onduidelijk zo niet verwarrend. Hierdoor worden veel formulieren door veel startende ondernemers per abuis verkeerd ingevuld, waarop vervolgens weer actie moet worden ondernomen door de ondernemer en door de Belastingdienst.

Snellere verwerking door de Belastingdienst
Volgens staatsecretaris De Jager van Financiën is de aanvraag echter eenvoudig, maar zou de voorlichting beter kunnen. Inmiddels worden veel formulieren digitaal beoordeeld en kan dit in de toekomst sneller verwerkt worden. Hierdoor kan de verwerking vanaf 1 september 2008 voor de aanvraag van 2009 van 8 weken naar 5 werkdagen teruggebracht worden. Alle formulieren die niet correct zijn ingevuld worden vanaf dat moment beoordeeld via de inspectie in Winterswijk.

Deel deze pagina: