VAR Verklaring ZZP’ers wordt automatisch verlengd

Belastingdienst

VAR Verklaring ZZP’ers wordt automatisch verlengd door de belastingdienst
Veel ZZP’ers worstelen ieder jaar opnieuw met het aanvragen van een VAR Verklaring. De belastingdienst erkent deze administratieve last en gaat vanaf half augustus 2009 automatisch de eerste VAR Verklaringen voor 2010 verzenden. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het automatisch verlengen van de VAR.

ZZP’ers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
U hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
U hebt telkens eenzelfde VAR van ons gekregen.
Uw VAR is niet tussentijds herzien door de Belastingdienst

Voor alle soorten VAR verklaringen
Het automatisch verstrekken geldt voor alle soorten VAR: de VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-DGA), de VAR winst uit onderneming (VAR WUO), de VAR loon uit dienstbetrekking en de VAR resultaat uit overige werkzaamheden.

Indien uw omstandigheden veranderen dient u zelf deze wijzigingen door te geven aan de belastingdienst. Indien u voor eind september nog geen nieuwe VAR heeft gekregen dan komt u volgens de Belastingdienst niet in aanmerking voor automatische verlenging en dient u zelf een nieuwe VAR aan te vragen.

| Meer informatie over de VAR |
 

Deel deze pagina: