Var voor ZZP verdwijnt, wordt BGL beter?

Stichting ZZP Nederland

Var voor ZZP verdwijnt, brengt BGL een betere oplossing?

Staatssecretaris Wiebes wil de VAR-verklaring voor ZZP’ers vervangen voor een nieuwe term: BGL. BGL is eigenlijk de naam voor de VAR-webmodule dat destijds al het paradepaardje was van de voorganger van Wiebes, dhr. Weekers. Wat gaat de nieuwe BGL brengen voor ZZP’ers?

Met de BGL worden zowel opdrachtnemer als opdrachtgever verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de constatering van een schijnconstructie wordt voortaan ook de opdrachtgever aangepakt. Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van het miljoenen kostende project. Het voorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beschikking geen loonheffing

BGL staat voor Beschikking Geen Loonheffingen. Met de nieuwe wet die Wiebes wil invoeren kan volgens de Belastingdienst een beter onderscheid gemaakt worden voor de fiscale beoordeling werknemer of ondernemer.

De BGL vervangt de gehele VAR-verklaring en dient digitaal te worden ingevuld via de webmodule waar men al twee jaar mee bezig is. Bij de aanvraag van een BGL vult de ZZP’er een aantal vragen in waarna er wel of niet een BGL ontstaat. In die beschikking staat onder welke omstandigheden de opdracht wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever dient deze verklaring te controleren voordat hij de opdracht verstrekt aan de ZZP’er. Blijkt achteraf dat de omstandigheden anders waren dan in de BGL vermeld stond dan wordt de opdrachtgever gezien als werkgever en moet men alsnog premies en loonbelasting afdragen.

Bonafide opdrachtgevers gevrijwaard

De BGL wordt uitsluitend aangevraagd door de ZZP’er, de opdrachtgever moet controleren of de feiten en omstandigheden voor de te verstrekken opdracht overeenkomen met die op de BGL staan. Is dat correct dan is de opdrachtgever altijd gevrijwaard van aanspraken voor loonheffingen en premies door de Belastingdienst achteraf. Volgens de Belastingdienst biedt de BGL bonafide opdrachtgevers 100% zekerheid. Bij malafide opdrachtgevers kan achteraf geconstateerd worden door de controlerend inspecteur dat er sprake was van een arbeidsrelatie en volgt een naheffing over de gehele periode van de verstrekte opdracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst.

BGL biedt geen enkele zekerheid voor de ZZP’er

In tegenstelling tot de opdrachtgever is de ZZP’er nooit gevrijwaard van aanslagen achteraf door de Belastingdienst. De ZZP’er heeft met de BGL ook geen enkele zekerheid dat hij/zij gebruik kan maken van fiscale faciliteiten zoals zelfstandigenaftrek etc. Met een BGL heeft men niet automatisch recht op fiscale aftrekposten, daar liggen andere feiten aan te grondslag.

Verdere feiten over de BGL

  • De BGL hoeft niet voor iedere opdracht opnieuw aangevraagd te worden. Echter zodra de opdracht of de omstandigheden veranderen zal een nieuwe BGL moeten worden aangevraagd.
  • Het aanvragen van de BGL kan ergens in 2015 via een webmodule, ondertussen kan de ZZP’er de BGL al wel aanvragen ondanks dat de webmodule nog niet gereed is. Ondertussen blijft de bestaande VAR-verklaring 2014 geldig t/m medio 2015.
  • Veel ZZP’ers gebruiken nu ook geen VAR, daar verandert niets aan, er is geen verplichtstelling.
  • Het aanvragen van een BGL kost gemiddeld 20 minuten mits men alle gegevens bij de hand heeft.
  • Er komt één soort BGL in tegenstelling tot het verwarrende VAR-systeem met 4 verschillende afgiftes.
  • De vragenlijst van de BGL is zeker niet korter dan de huidige VAR aanvraag, wel is een deel geautomatiseerd waardoor er vragen kunnen worden overgeslagen.
  • Het is (nog) niet duidelijk hoe een opdrachtgever de feiten moet controleren over de ingevulde gegevens, dat leidt tot verwarring bij opdrachtgevers en ZZP’ers.
  • De administratieve lasten voor opdrachtgevers bedragen jaarlijks 4,2 miljoen euro, voor opdrachtnemers bedragen de lasten 4,4 miljoen euro, de kosten voor de overheid bedragen 5,1 miljoen euro in 2015.

Conclusie Stichting ZZP Nederland

In eerste aanleg heeft Wiebes gekozen voor een gemakkelijker systeem voor de ZZP’er alsmede voor de opdrachtgever, dat doet ons goed. Het uitgeven van één BGL type is beduidend beter dan de vier verschillende VAR-verklaringen. Stichting ZZP Nederland heeft zich daar in de beginfase van de ontwikkeling van de webmodule sterk voorgemaakt en we zijn blij dat dit standpunt uiteindelijk is overgenomen. Het aanvragen van een BGL gaat uiteindelijk ook een stuk sneller dan het aanvragen van een VAR-verklaring, dat is ook een goed punt.

Dat bedrijven die schijnconstructies opzetten, nu als opdrachtgever ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het onterecht niet afdragen van loonheffing en premies, is een doorbraak in de bestrijding van schijnconstructies. Ook dat zien wij als een positieve ontwikkeling in het belang van de echte zelfstandigen.

Echter, voor zelfstandigen blijft de onduidelijkheid en de rechtsonzekerheid van een BGL minstens even groot als bij de VAR-Verklaring. Het is niet duidelijk op welke feiten dat de Belastingdienst de status van de ZZP’er gaat toetsen. De kans dat een ZZP’er achteraf wordt aangeslagen voor sociale premies, afdracht loonheffing en een afwijzing voor de zelfstandigenaftrek blijft minstens even groot. Als je opdrachtgevers volledige vrijwaring biedt bij naar waarheid ingevulde gegevens die leiden tot een BGL, waarom geldt dit dan niet voor ZZP’ers? Dat was een stuk rechtvaardiger geweest.

Nog steeds geen fiscale definitie ondernemerschap

Het is en blijft jammer dat er nog steeds geen duidelijke wettelijke afbakening tussen werknemerschap en ondernemerschap is gemaakt door de Belastingdienst, daar hebben we meermaals op aangedrongen bij het ministerie van Financiën, dat zou de beoordeling van het ondernemerschap voor iedereen veel duidelijker maken.

Feitelijk is de nieuwe BGL hetzelfde als de oude VAR-verklaring, alleen in een vernieuwde vorm. Stichting ZZP Nederland is van mening dat een betere controle aan de poort, bij inschrijving Kamer van Koophandel een beter uitgangspunt is dan deze oude wijn in nieuwe zakken.

 

Deel deze pagina: