Veilig ondernemen keurmerk uitgereikt aan binnenstad Weert

Gemeente Weert

In de binnenstad van Weert hebben ondernemers en lokale overheid de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het verhogen van de veiligheid. Dit is gebeurd binnen het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), dat in juni 2005 van start ging. De resultaten van het project zijn duidelijk zichtbaar: de binnenstad van Weert is veiliger geworden.

Ondernemers zelf hebben de handen uit de mouwen gestoken voor het verbeteren van de brandveiligheid in de eigen onderneming, zoals het aanbrengen van brandmelders, aandacht voor vluchtroutes en de toegankelijkheid van nooduitgangen in de winkel. Ook hebben enkele ondernemers maatregelen getroffen ter verbetering van de veiligheid in de winkel, zoals aandacht voor de inrichting, personeel trainen in het omgaan met agressieve klanten en verhoging van het toezicht door middel van camera's. Daarnaast heeft een aantal ondernemers zich bij Centrummanagement Weert aangemeld voor deelname aan het collectief winkelverbod veelplegers, waardoor winkeldieven kunnen worden geweerd uit alle deelnemende winkels. Ook de bereidheid om aangifte te doen bij de politie, is toegenomen.

Gemeente en politie
Naast de inspanningen van de ondernemers heeft ook de gemeente zich op diverse fronten ingezet voor een veiliger binnenstad. Stadstoezicht en de politie houden regelmatig toezicht in het winkelgebied en treden zonodig handhavend op. Ook is er de laatste jaren vanuit politie en openbaar ministerie extra geïnvesteerd in de aanpak van veelplegers: enkelen zijn opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders, anderen hebben langer vastgezeten bij 'lichtere' vergrijpen, zoals een winkeldiefstal. Verder heeft de politie het doen van aangifte via internet gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook is er een aangiftemap ontwikkeld, die elke aangever meekrijgt. Bovendien houdt de politie de aangever op de hoogte van wat er met de aangifte of melding is gebeurd.
De gemeente heeft de schoonmaak en het onderhoud van de binnenstad beter afgestemd op de wensen van de ondernemers. Daardoor is de tevredenheid over de schoonmaak onder ondernemers toegenomen.
Verder levert de gemeente een bijdrage aan de veiligheid door regie te voeren op de integrale aanpak van jeugd- en drugsoverlast. Zo is er een Meldpunt Overlast Jeugd opgericht, waarbij de overlast van jongerengroepen in beeld wordt gebracht en waarbij PUNT Welzijn, de politie en de gemeente hun activiteiten op elkaar afstemmen. Daarnaast is er sinds april 2005 een centrum voor drugsverslaafden (dag- en nachtopvang), ligt er een integrale aanpak voor drugsoverlast en is het Veiligheidshuis Midden-Limburg opgericht.

De effecten mogen er zijn!
De gezamenlijke inspanningen van zowel ondernemers als gemeente en politie hebben ertoe geleid dat de binnenstad van Weert inderdaad veiliger is geworden. Het aantal winkeldiefstallen is afgenomen (terwijl de aangiftebereidheid van winkeldiefstallen is toegenomen), ondernemers zijn meer tevreden over de schoonmaak in de binnenstad, de brandveiligheid is verder verhoogd en het totaal aantal overlastincidenten is afgenomen.

Nieuwe speerpunten
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wil het niveau van veiligheid nóg verder verhogen. De werkgroep heeft daarom voor 2007 en 2008 nieuwe speerpunten benoemd. Vooral de aanpak van rondhangende groepen (verslaafden, daklozen en jongeren) en het veiligheidsgevoel van ondernemers krijgen de komende jaren extra aandacht. Daarnaast zet de werkgroep KVO zich in voor nóg meer tevredenheid over het onderhoud en de schoonmaak, minder winkeldiefstallen en verdere verbetering van de brandveiligheid in winkels en bedrijven.
Een onafhankelijke certificeringinstelling beoordeelt binnenkort of de nieuwe speerpunten voor de binnenstad van Weert voldoende zijn om het officiële Keurmerk voor Veilig Ondernemen te behouden.

Deel deze pagina: