Verbod voor ZZP Chauffeurs en Koeriers blijft gehandhaaft

Vakbonden en vervoersorganisaties willen geen versoepeling voor ZZP chauffeurs en koeriers
Nog steeds zijn Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP) die zich willen verhuren als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer volledig kansloos. Wettelijk is het voor ZZP’ers niet toegestaan om zich te verhuren doordat in de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) sinds 1976 een passage staat waardoor het transportondernemers verboden is om iemand in te huren die niet in loondienst is. Opvallend detail is dat Nederland zich hiermee niet houdt aan de Europese regelgeving maar daar nog een schepje bovenop doet. Deze wet wordt ondersteund door vakbonden en werkgeverorganisaties...

Eis van dienstbetrekking stamt uit 1976
De “eis van dienstbetrekking” werd in 1976  toegevoegd aan de wet als ontslagbescherming voor werknemers. In 1997 oordeelde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de eis achterhaald was en dat er ook toegang voor ZZP’ers in de vervoersmarkt moest komen. CAO partijen zoals werkgevers en werknemers en politiek hebben deze eis met een starre blik weten te continueren en zien de maatregel als een extra bescherming van het CAO loon. Tweede argument om de wet te handhaven zou zijn dat door een dienstbetrekking het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de chauffeur gewaarborgd is.

500 kilogrens voor Koeriers stamt uit 1951
Ook voor ZZP’ers die koerier willen worden is nog een antieke wet beschikbaar. In 1951 werd in de wet bepaald dat men boven een laadvermogen van 500 kilo een kostbare vervoersvergunning dient aan te schaffen. Inmiddels is het 2011 en als het aan de CAO Partijen ligt houden we hier nog lang aan vast. Terwijl volgens de Europese Unie een ondergrens van 3500 kilo wenselijk is speelt Nederland (samen met België) weer voor het braafste jongetje van de klas.

Stichting ZZP Nederland zet zich in voor zelfstandige chauffeurs
Stichting ZZP Nederland is inmiddels betrokken bij de evaluatie van de vervoerswet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens ZZP Nederland wordt de regel feitelijk (en ten onrechte) gebruikt als branchebescherming en om een CAO in stand te houden. Bovendien is er absoluut geen sprake van dat chauffeurs in loondienst betrouwbaarder zouden zijn dan ZZP’ers. Volgens de CAO partijen zijn er voldoende mogelijkheden voor ZZP Chauffeurs “als ze een vrachtwagen kopen”.

Blijkbaar willen vakbonden en transportondernemers vasthouden aan de klassieke situatie werknemer-werkgever. Het beschermen van een CAO is een van de grondbeginselen voor de organisaties, maar het willens en wetens uitsluiten van flexibel inzetbare ZZP’ers kan en mag niet bepaald worden door deze partijen. In de touringcarbranche is het nog erger: daar hebben vakbonden met breoepsorganisaties dezefde eis van dienstbetrekking in de CAO laten vastleggen...

Ontduiken CAO is koud kunstje, Nederlandse chauffeurs werkloos
Het ontduiken van de CAO in het beroepsgoederenvervoer blijkt overigens een koud kunstje te zijn: vestig een brievenbusfirma in Duitsland waardoor de salariskosten zeer fors dalen en Nederlandse chauffeurs werkloos worden. In een artikel van het Dagblad van het Noorden (2-11-11) wordt zelfs melding gemaakt van een advocaat die hierin gespecialiseerd is. Opmerkelijk detail hieraan is dat dezelfde advocaat ook zaken behandelt voor één van de Nederlandse CAO partijen.  

Deel deze pagina: