Verhoging AOW leeftijd rampzalig voor ZZP’er

ZZP Nederland

Verhogen AOW leeftijd een probleem voor zelfstandigen
Met de geplande verhoging van de AOW leeftijd zullen meer problemen ontstaan voor ouderen wanneer zij ziek of arbeidsongeschikt worden. In een sector waar de verzekeringsgraad al erg laag is ontstaan nieuwe problemen als de AOW leeftijd verhoogd wordt. Bovendien is een pensioen vaak niet of nauwelijks geregeld

Oudere Zelfstandige kan zich niet verzekeren
Geen enkele verzekeringsmaatschappij wil zelfstandigen die 60 jaar of ouder zijn verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hierdoor raken ouderen direct in problemen als zij ziek worden. Gelukkig hebben veel ouderen een klein spaarpotje opgebouwd, maar nu de AOW leeftijd verhoogd wordt is dat potje niet meer voldoende. Oudere zelfstandigen zullen dan noodgedwongen aanspraak moeten maken op de bijstandregeling. Blijkbaar is men deze grote groep vergeten bij het maken van plannen voor verhoging van de AOW leeftijd.

ZZP'ers vergeten
ZZP’ers worden wel vaker vergeten of weggemoffeld: Dat blijkt ook uit het advies dat de SER heeft uitgebracht aan minister Donner over uitbreiding van de SER raad. Volgens de traditionele SER partners zijn ZZP’ers voldoende vertegenwoordigd in de raad. De praktijk is anders: Geen enkele ZZP organisatie vertegenwoordigd in de adviesraad. Volgens de huidige SER leden is dat niet nodig. De vakbonden strijden voor rechten van werknemers en de grote werkgeversorganisaties hebben geen binding met ZZP’ers. Blijkbaar is een groep van 700.000 zelfstandigen niet interessant…
 

Deel deze pagina: